Kvinna fick sluta när hennes man fick sparken som VD – laglig uppsägning

Kvinnan fick sluta på bolaget samtidigt som hennes man fick sparken som VD. Tingsrätten ansåg att det handlade om ett olagligt avskedande och utdömde skadestånd till kvinnan. Arbetsdomstolen ger arbetsgivaren rätt. Kvinnan ska nu betala bolagets rättegångskostnader med 150 000 kronor.

Kvinnan, som anställts som administratör i bolaget i september år 2011, blev hemskickad från jobbet efter ett möte i februari år 2012. Tvist uppstod om huruvida det var fråga om ett avskedande, en olaglig uppsägning eller en laglig uppsägning.

Kvinnans make, som var VD och delägare på bolaget när kvinnan anställdes, fick lämna sin tjänst vid samma tillfälle.

Kvinnan stämde bolaget vid Södertörns tingsrätt då hon ansåg sig fått sparken enbart eftersom hon var VD:ns hustru. Bolaget, å sin sida, hävdade att kvinnan blev uppsagd på grund av arbetsbrist som uppstått i samband med en omorganisation.

Tingsrätten ansåg att bolagets förklaring till att kvinnan inte arbetade under uppsägningstiden – att man inte skulle ha haft någon användning för henne – framstod som märklig och dessutom var ett avsteg från det vanliga när administrativ personal sägs upp på grund av arbetsbrist. Tingsrätten drog därför slutsatsen att den verkliga orsaken till att kvinnan blev arbetsbefriad var den nära anknytningen till bolagets VD.

Med hänvisning till att flera andra arbetstagare sagts upp efter det att kvinnan hade fått sluta hade bolaget dock visat att det fanns godtagbara orsaker att säga upp henne.

Kvinnan var därför, enligt tingsrätten, berättigad till allmänt skadestånd för att hon hade blivit avskedad utan laglig grund och eftersom att formerna för avskedande inte har iakttagits. Skadeståndet bestämdes till 65 000 kronor.

Arbetsdomstolen anser nu att det varit fråga om en sakligt grundad uppsägning som skett på grund av företagsekonomiska överväganden. Kvinnans yrkanden om skadestånd på grund av olaga avskedande eller uppsägning avslås därför. Då den uppsägningshandling som skickats hem till kvinnan uppfyller formföreskrifterna för uppsägning avslås hennes skadeståndstalan även i denna del.

Kvinnan åläggs därför att fullt ut betala bolagets rättegångskostnader på 153 600 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det ställs höga krav på hur en anställning får avslutas, även en provanställning. Har du blivit av med jobbet kan det därför vara en god idé att undersöka om allt verkligen gick rätt till och huruvida du kan ha rätt till skadestånd.

 

Foto: TT

Johanna Haddäng/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*