22 oktober, 2015

Kvinna döms – visste inte att hon begick brott

För att få ha kameraövervakning måste du söka tillstånd. En kvinna var omedveten om detta – trots okunnigheten döms hon nu i tingsrätten.

En kvinna bedrev med sin man en metallhandel. Sedan firman utsatts för flera metallstölder beslöt paret att sätta upp övervakningskameror utanför och inne i firmans lokaler.

På grund av detta åtalades kvinnan av åklagare i Norrköpings tingsrätt. Kvinnan medgav att hon satt upp kamerorna, men hon anförde i rättegången att hon inte varit medveten om att det krävdes tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror.

I undantagsfall kan så kallad rättsvillfarelse – okunnighet om lagen – vara en omständighet som gör att en i och för sig straffbar handling inte bedöms som ett brott. Personen frias alltså.

Men, konstaterar tingsrätten, sådan okunskap kan endas i undantagsfall fria från ansvar. Tingsrätten konstaterar att sådana situationer exempelvis kan vara om en myndighet gett felaktig information eller om det på något vis varit otydligt vilka regler som gäller.

I detta fall konstaterar rätten att kvinnan inte haft någon ursäkt som friar henne från ansvar. Kvinnan döms därför till böter, som endast landade på 1000 kronor. Bötesbeloppet sänktes något eftersom tiden mellan att åklagaren drog igång fallet och avkunnad dom tagit väldigt lång tid och därmed varit påfrestande nog för kvinnan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det finns en juridisk princip som kallas ignorantia juris non excusat. Med detta menas ungefär att ”Ignorance of the law does not excuse”. Du kan alltså inte frias från dina brottsliga handlingar för att du varit okunnig om vad lagen tillåter.

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se