Kvinna begick bedrägeri mot patient – mister sjuksköterskelegitimation

Den som har legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården kan bli av med legitimationen om personen i fråga begår ett allvarligt brott som typiskt sett påverkar förtroendet för honom eller henne.

Syftet med regeln om återkallande av legitimation som finns i patientsäkerhetslagen är dels att man vill upprätthålla legitimationens ställning som en garanti för att personen är lämplig att utföra yrket, dels patientsäkerheten när det rör sig om brott i samband med själva yrkesutövningen.

Inspektionen för vård och omsorg återkallade en kvinnas sjuksköterskelegitimation när man upptäckt att hon blivit dömd för bedrägeri mot en patient på äldreboendet där kvinnan arbetade.

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm och menade att hon istället skulle få prövotid som är en mildare sanktion som kan väljas om brottet inte bedöms som allvarligt.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att när man bedömer om det rör sig om allvarlig brottslighet så ska en helhetsbedömning göras av olika omständigheter kring brottet. Kvinnan är dömd i Svea hovrätt för bedrägeri av normalgraden och domen har vunnit laga kraft, vilket innebär att domen inte längre går att överklaga.

Bedrägeriet bestod av att kvinnan hade hittat en plånbok i ett köpcentrum och sedan upptäckt att den tillhörde en av hennes patienter. Kvinnan använde under följande dagar kortet flera gånger och gjorde köp och uttag för cirka 33 000 kronor sammanlagt.

Förvaltningsrätten ansåg att en mycket försvårande omständighet var att brottet var riktat mot en av kvinnans patienter. Även det faktum att hon behållit och använt plånboken under flera dagar sågs som försvårande. Kvinnan hjälpte även till och letade efter plånboken och erkände inte brottet förrän flera veckor senare när polis kontaktade henne.

Dessa omständigheter gjorde att förvaltningsrätten ansåg att det rörde sig om ett allvarligt brott i patientsäkerhetslagens mening, trots att brottet bedömts vara av normalgraden i Svea hovrätt och inte heller hör till de brott som typiskt sett är allvarliga.

Förvaltningsrätten bedömde att kvinnans agerande visade på en hänsynslöshet och ett bristande omdöme. Detta menade domstolen var något som hade påverkat förtroendet för kvinnan som legitimerad sjuksköterska och även skulle kunna påverka förtroendet för sjukvården på ett större plan. Därför fanns anledning att återkalla kvinnans legitimation och överklagandet avslogs.

En av nämndemännen var däremot av en annan åsikt och tyckte inte att kopplingen mellan kvinnans brott och yrkesutövningen var tillräckligt tydlig.

Kvinnan överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten men denna gjorde samma bedömning som den undre instansen och avslog därför överklagandet.

Slutligen så hamnade frågan om kvinnan skulle få prövningstillstånd eller inte på Högsta förvaltningsdomstolen, HFD:s, bord. Prövningstillstånd krävs för att HFD, som är sista instans, ska ta upp målet. HFD beslutade att inte meddela prövningstillstånd och det innebär att kammarrättens dom står fast.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Brottslighet som leder till ett återkallande av legitimation ska vara allvarlig. För att det ska röra sig om allvarlig brottslighet krävs inte att brottet rent straffrättsligt bedömts som grovt utan en helhetsbedömning ska göras av relevanta omständigheter.
 • Prövningstillstånd i HFD ges bara när fallet kan antas tillföra något till rättstillämpningen i stort, eller när man befarar att något allvarligt misstag begåtts i tidigare instans.

 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Eva Clasö, Lexnova

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*