Kunde inte bevisa att part mottagit uppsägning – avtal förlängs

En bostadsrättsförening ingick ett avtal med ett bolag som säljer bredbandsanslutningar. Föreningen sade upp avtalet per post, men bolaget hävdade att det aldrig mottagit någon uppsägning. Enligt tingsrätten skickas en uppsägning på avsändarens risk. På grund av att föreningen inte har bevisat att bolaget mottagit uppsägningen blev avtalet förlängt.

Ett bolag som säljer bredband och IP-telefoni ingick ett avtal med en bostadsrättförening angående en gruppanslutning av dessa tjänster. Enligt avtalet är avtalstiden först fem år räknat från första driftsättningsdag. Om avtalet inte har sagts upp senast sex månader före avtalstidens utgång förlängs avtalstiden automatiskt med ett år i taget.

Efter de första fem åren skickade föreningen en skriftlig uppsägning per post till bolaget till den boxadress som framgick av avtalet. Uppsägningen kom dock, enligt bolaget, aldrig fram. Bolaget påpekade att den boxadress som angavs på uppsägningen var felaktig. Den korrekta boxadressen framgick av de fakturor som skickats till föreningen.

Av praxis framgår att huvudregeln är att meddelanden sänds på avsändarens risk. Avsändaren bär alltså risken för att ett brev försvinner i posten eller kommer fram för sent. Det ankommer även på avsändaren att bevisa att meddelandet nått mottagaren. Undantag från huvudregeln gäller för meddelanden som sänds i mottagarens intresse, exempelvis för att uppmärksamma mottagaren på att den missförstått förhållandena eller begått ett avtalsbrott, såsom vid reklamation och hävning.

Tingsrätten bedömde att föreningen inte gjorde tillräckligt för att försäkra sig om att uppsägningen skickades till rätt adress. Det framgår att föreningen, trots att det gått mer än fyra år sedan avtalet upprättades, inte kontrollerade om den adress som angavs i avtalet var den korrekta adressen, varken genom direkt kontakt med bolaget eller genom kontroll i bolagsregistret. Föreningen hade inte heller kontaktat bolaget för att få en bekräftelse av uppsägningen. Med bakgrund av detta har föreningen inte kunnat visa att bolaget mottagit uppsägningen. Det hade därför inte skett en avtalsenlig uppsägning och avtalet förlängdes därmed automatiskt ett år.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Anders Wiklund / TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*