Kulturnämnd bröt mot grundlagen

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad sedan nämnden låtit avstyra en ideell förenings föreläsning i stadsbibliotekets hörsal i syfte att markera sitt avståndstagande från den tilltänka föreläsningens innehåll. JO kritiserar nämnden för att ha brutit mot grundlagens krav på objektivitet.

En grundläggande princip för all myndigheter och offentligt anställda är att iaktta objektivitet. Redan i regeringsformens första kapital fastslås detta och bestämmelsen brukar hänvisas till som objektivitetsprincipen.

Objektivitetsprincipen genomsyrar hela statsapparaten och rättsapparaten och inrymmer alltifrån att myndighetsanställda inte får vara jäviga när de handlägger ärenden till att exempelvis politisk åsikt inte ska ges utrymme vid myndighetsutövning och annan verksamhet.

En ideell förening bokade hörsalen i stadsbiblioteket i Göteborg. Föreningen planerade att hålla en föreläsning med temat invandring och mörkläggning och skulle arrangeras i augusti 2014.

Stadsbiblioteket fick utstå en hel del kritik med anledning av bokningen i media, sociala medier och från allmänheten. Orsaken till detta var att den tilltänkta föreläsaren hade skrivit en bok som vissa ansåg vara rasistisk.

Biblioteket beslutade då att parallellt med föreläsningen anordna ett publikt samtal med en migrant om livet som papperslös.

Bibliotekschefen uppgav i en intervju att det var viktigt för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte arrangerades av biblioteket. I intervjun underströk hon också att det egna arrangemanget var ett sätt att skapa kontrast till föreläsningen och att de ville ge möjlighet för andra röster att komma till tals när de på biblioteket insett vad föreläsningen skulle handla om.

När föreläsningen närmade sig beslutade biblioteket att anlita väktare, eftersom det i sociala medier börjat talas om en protestaktion mot föreläsningen. Stadsbiblioteket vände sig också till polisen och bad om en riskbedömning. Polisens respons var att situationen var svårbedömd, men att fortsatt kontakt skulle hållas.

Innan någon ytterligare kontakt med polisen hunnit tas beslutade bibliotekschefen att avtalet skulle sägas upp med hänvisning till att en ordningsstörning kunde uppstå. Säkerheten kunde hotas, helt enkelt. Uppsägningen gjordes två dagar före den kritiserade föreläsningen skulle ha genomförts. Det parallella arrangemanget anordnat av biblioteket hölls dock som planerat.

Kulturnämnden, som ansvarar för stadsbiblioteket, JO-anmäldes med anledning av detta.

JO delar nu i sitt beslut ut kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad. Enligt JO framstår det snarare ha varit kritiken i media och sociala medier som påverkat uppsägningen av avtalet – och att föreläsningen därmed inte kunde genomföras.

JO skriver att Göteborgs stad visserligen själv får avgöra hur dess lokaler ska nyttjas och för vilka ändamål, men att objektivitetsprincip fortfarande måste iakttas. JO skriver att det därför är lämpligt att ha tydliga rutiner och riktlinjer för att slippa hamna i kniviga situationer vid urvalet av arrangemang.

JO konstaterar att kritiken mot stadsbiblioteket varit påtaglig och att uppmärksamheten fortsatte att öka efter det att stadsbiblioteket beslutat att genomföra sitt egna, parallella arrangemang.

Risk för ordningsstörning är visserligen ett godtagbart skäl att ställa in ett arrangemang, men det får inte bara vara ett svepskäl.

JO anser inte att situationen varit så pass allvarlig att biblioteket haft skäl att ställa in föreläsningen på grund av ordnings- och säkerhetsskäl. Grundtanken är tvärtom att myndigheten är skyldig att värna yttrandefriheten och i största möjliga mån se till att ordningen säkerställs. Biblioteket hade inte redovisat någon konkret analys av vilka riskmoment som fanns och ingen vidare kontakt togs med polisen.

JO drar därför slutsatsen att föreläsningens innehåll och trycket från allmänheten påverkade biblioteksledningen i sitt val att säga upp beslutet.

Detta anser JO strider mot regeringsformens krav på objektivitet.

JO kan endast dela ut kritik i sådana här ärenden och därför finns ingen rättslig följd av den uppkomna situationen, mer än att JO-kritik ofta är illa nog för en kommun.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När ett offentligt organ anordnar ett event får inga politiska hänsyn göras när innehållet ska beslutas. Det strider nämligen mot grundlagens krav på opartiskhet och objektivitet. Om sittande majoritet fick välja innehåll efter politisk agenda riskerar detta i förlängningen den allmänna debatten och undergräver därmed minoritetens yttrandefrihet i diverse frågor.
  • Det är av denna anledning som exempelvis gymnasieskolor svårligen kan neka enstaka politiska partier att delta i skoldebatter eller kampanjer. Antingen släpps inga partier in alls, eller så ska alla tillåtas.

 

 

Foto: Fredrik Persson/TT (OBS! Bilden visar Götaplatsen i Göteborg, inte Stadsbiblioteket)
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*