20 juli, 2017

Kronofogdemyndigheten får kritik – utmätte redan betald skuld

Kronofogdemyndigheten beslutade i juni 2016 att utmäta en kvinnas överskjutande skatt med anledning av en obetald skuld. Så långt allt väl. Problemet var dock att kvinnan redan hade betalat skulden en dag tidigare. Trots upprepade påtryckningar tog det tre veckor innan kvinnan fick tillbaka den överskjutande skatten. Myndigheten har skyllt på en ”ansträngd situation för medelshantering”, men får nu kritik av Justitieombudsmannen för det inträffade.

Den 3 juni 2016 betalade en kvinna in sin skuld på cirka 10 000 kronor till Kronofogdemyndigheten, KFM. Betalningen bokfördes dock först tio dagar senare. Redan den 4 juni hade KFM emellertid beslutat att utmäta en del av det kvinnan skulle få i skatteåterbäring för att täcka skulden.

Klagade på myndigheten till JO
Kvinnan hörde av sig ett flertal gånger till KFM och begärde att hon skulle få skatteåterbäringen utbetald, men det dröjde tre veckor.

Med anledning av det inträffade vände sig kvinnan till Justitieombudsmannen, JO, och framförde klagomål på myndigheten. KFM har förklarat det inträffade med att det rådde en ”ansträngd situation för medelshantering”, men medger att det inte är ”acceptabelt och skyndsamt nog” att det dröjde tio dagar till dess att kvinnans betalning bokfördes och ytterligare tre veckor innan utbetalningen gjordes.

JO kritisk
JO framhåller att det är viktigt att KFM bokför inbetalningar snabbt och på ett korrekt sätt. JO betonar samtidigt att för det fall Kronofogdemyndighetens bokföring av någon anledning släpar efter med registreringen av betalningar måste detta uppmärksammas inom organisationen, och de åtgärder som krävs för att enskilda inte ska drabbas måste vidtas omgående.

”Kronofogdemyndighetens tillkortakommanden ska naturligtvis inte drabba gäldenärer som gör rätt för sig” konstaterar JO avslutningsvis och riktar kritik mot myndigheten för det inträffade.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Sophia Lindstedt