3 april, 2014

Krönikor: nytt inslag på Allt om Juridik

Allt om Juridik fortsätter att växa och utvecklas mot att bli Sveriges största mötesplats för juridik och näringsliv. Idag kan vi stolta presentera ett nytt inslag på portalen – krönikor.

Vi på Allt om Juridik vet att juridik är ett komplicerat ämne där framförallt noggrannheten är avgörande för resultatet. Jurister väger oftast ord på guldvåg och om små detaljer blir fel kan detta få förödande konsekvenser.

Vi på Allt om Juridik vet även att det är viktigt att näringslivet får insyn i hur juridiska rådgivare tänker och hur juridiken fungerar. Genom Allt om Juridiks krönikor, i nära samarbete med våra rådgivningspartners, sker just detta möte av världar.

Veckans krönikor berör rättsområdena familjerätt och transporträtt. De presenteras av Familjens jurist respektive RosholmDell Advokatbyrå AB.

Varmt välkommen till Allt om Juridiks krönikor!

 

Familjerätt, Familjens Jurist

Svensk lag gäller väl alltid mig som svensk – eller? >>>

Transporträtt, RosholmDell Advokatbyrå AB

Överprövningar handlar inte om juridik>>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se