Kravet på tidpunkt i förhandsavtal får vara halvsårsintervaller

Ett par ingick ett förhandsavtal avseende en bostadsrättslägenhet i Stockholm. Paret ville inte slutföra affären, men bostadsrättsföreningen ansåg att det inte fanns en giltig grund för hävning. Paret menade därefter att förhandsavtalet från början varit ogiltigt. Påståendet grundade sig i att formkravet angående tidpunkten för upplåtelsen i förhandsavtalet inte var uppfyllt. Enligt HD uppfyller ett tidsintervall på sex månader kravet på beräknad tidpunkt.

En bostadsrättsförening i Stockholm ingick ett så kallat förhandsavtal med ett par. Ett förhandsavtal är ett avtal som tecknas på förhand mellan köpare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflytt. Paret betalade ett förskott till föreningen, men meddelade några månader senare att de inte kunde slutföra affären. Främst på grund av att deras lånelöfte hade utgått utan möjlighet till förnyelse. Enligt föreningen var det inte ett giltigt skäl för att häva avtalet.

Paret begärde att föreningen skulle betala tillbaka förskottet med anledning av att förhandsavtalet istället var ogiltigt. Formkravet ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen” i bostadsrättslagen ansåg paret inte var uppfyllt. Paret ansåg att formkravet betyder en specifik dag för upplåtelsen och att det skulle vara orimligt om en tidpunkt kunde avse ett intervall på sex månader. Föreningen påstod att formkravet kan vara en tidsperiod om några månader och måste inte vara en specifik tidpunkt.

Enligt tingsrätten ska formkravet för tidpunkten inte tolkas allt för strikt. Främst för att nyproduktion av fastigheter avser långa tidsperspektiv. Tingsrätten ansåg att avtalet inte var ogiltigt, utan att formkravet var uppfyllt. Paret överklagade till Svea hovrätt som gjorde samma bedömning som tingsrätten. Hovrätten tillade även att det nästan är omöjligt för en bostadsrättsförening att på förhand bestämma exakt vilken tid bostäderna är klara för upplåtelse.

Fallet gick upp till Högsta domstolen som dömde i enlighet med tingsrätten och hovrätten. HD uppmärksammade avsaknaden av vägledning i förarbeten angående beräknad tid för upplåtelse. Syftet med kravet är dock, enligt HD, att förhandstecknaren ska kunna säga upp avtalet om föreningen dröjer med upplåtelsen efter angiven tidpunkt. Enligt HD är sluttiden i intervallet avgörande, därefter kan förhandstecknarna häva avtalet på grund av fördröjningen. HD menar också att ett intervall inte bör vara längre än ett halvår, eftersom det kan innebära stora olägenheter. Ett sådant villkor kan då bli angripen av avtalslagens bestämmelser om oskäliga avtalsvillkor.

____________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Bonny Håkansson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*