Köpare nekades medlemskap i BRF – säljaren får skadestånd

När köparen av en bostadsrättslägenhet blev nekad medlemskap i bostadsrättsföreningen fick säljaren dubbla boendekostnader. Hovrätten bedömer att styrelsen i föreningen inte gjorde en objektiv bedömning vid prövningen av medlemskapet. Styrelseledamöterna ska därför solidariskt ersätta säljaren med 112 000 kr.

En kvinna skulle sälja sin bostadsrättslägenhet och tecknade ett köpeavtal med en köpare. I samband med undertecknandet ansökte köparen om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Styrelsen nekade medlemskapet med anledningen att bostadsrättslägenheten inte skulle användas som boende, utan skulle användas i den restaurangverksamhet som bedrevs i huset av köparens familj.

Köparen valde att ta upp frågan i hyresnämnden som beslutade att godkänna köparens begäran att bli antagen som medlem i bostadsrättsföreningen. Motiveringen var att de villkor för medlemskap som finns i stadgarna var uppfyllda. Säljaren har med anledning av hyresnämndens beslut krävt samtliga av styrelsens ledamöter på skadestånd. På grund av det nekade medlemskapet kunde inte köparen flytta in i lägenheten som planerat. Säljaren orsakades därför skada i form av dubbla kostnader för boende under en period samt kostnader för att ta nya lån.

Enligt lag kan en styrelseledamot i en bostadsrättsförening bli skadeståndsansvarig. Det förutsätter att ledamoten, i sitt uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en medlem skada. Sådant skadeståndsansvar har i rättspraxis utdömts om en styrelse underlåtit att bevilja medlemskap i strid med bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar.

Tingsrätten uttalade att det fanns oklarheter kring köparens boende som styrelsen borde ha följt upp med kompletterande frågor eller utredningsåtgärder innan beslutet fattades. Att köparens familj ägde restaurangen är inga uppgifter som kan vara avgörande för om köparen skulle använda bostadsrätten som bostad eller inte. Tingsrätten anser att styrelsen har agerat oaktsamt. Främst av den anledningen att de inte har ställt kompletterande frågor och att de har tagit beslut på vad de trodde köparen skulle använda bostadsrätten till. Målet överklagades av styrelsen till hovrätten.

Enligt hovrätten måste styrelsen ha objektivt godtagbara skäl för sitt beslut. Med det menas att beslut inte får styras av irrelevanta eller personlig hänsyn. I det aktuella fallet hade även de åtgärder som styrelsen iakttagit för att få fram ett lämpligt beslutsunderlag betydelse. Hovrätten bedömer därför att styrelsen har saknat rätt att neka köparen medlemskap i föreningen och gör samma bedömning som tingsrätten. Styrelseledamöterna ska solidariskt betala 112 000 kr till säljaren på grund av att dessa oaktsamt har orsakat en medlem skada.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*