19 februari, 2014

Konsumenternas ställning stärks

Finansinspektionen startar nu ett nytt verksamhetsområde, Konsumentskydd – vars syfte är att stärka konsumenters ställning på finansmarknaden.

För att även fortsättningsvis ha konsumentskyddsfrågorna i fokus skapar nu Finansinspektionen (FI) ett nytt verksamhetsområde: Konsumentskydd. Verksamheten kommer att ledas av Malin Omberg, som tidigare varit chef på staben Ekonomisk analys på FI.

– Vi kommer att fokusera på ett av FI:s huvuduppdrag, att värna ett gott konsumentskydd på finansmarknaden. Genom att skapa ett eget verksamhetsområde för konsumentskydd kan vi förhoppningsvis ännu bättre tydliggöra och lyfta dessa frågor, säger Malin Omberg, numera chef för Konsumentskydd på FI.

Det nya verksamhetsområdet kommer att vara igång den 1 april. Sammantaget kommer omkring 85 personer att arbeta på Konsumentskydd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Genom att FI värnar ytterligare om konsumenter och deras skydd på marknaden kan detta leda till en översikt av befintlig konsumentlagstiftning.

 

Foto: Malin Omberg, chef för Konsumentskydd på FI

Anna Persson/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

vanja_100