15 juli, 2014

KO stämmer PPM-förvaltningsbolag

Konsumentombudsmannen, KO, stämmer PPM-förvaltningsbolaget Prognosia och kräver att ett vite på en halv miljon kronor döms ut. Detta sedan bolaget, enligt KO, har brutit mot ett tidigare utfärdat förbudsföreläggande.

Det var i fjol som Konsumentombudsmannen kritiserade Prognosia för att ringa säljsamtal till konsumenter på deras mobiltelefoner, utan att de gett sitt samtycke till det. Detta är någonting som strider mot god marknadsföringssed.

KO utfärdade ett förbudsföreläggande till Prognosia förenat med ett vite på 500 000 kronor som bolaget godkände. Det innebar att bolaget gick med på att upphöra med de otillåtna säljsamtalen samt var medvetna om vilken konsekvens fortsatta säljsamtal kunde innebära. Men det löftet har bolaget nu brutit, menar KO.

Enligt flera anmälningar till Konsumentverket bekräftas det att Prognosia har fortsatt att ringa säljsamtal till konsumenter på deras mobiltelefoner, utan att konsumenterna har godkänt det i förväg.

Enligt KO rör det sig om ett tydligt brott mot förbudsföreläggandet. KO har därför nu stämt Prognosia i Stockholms tingsrätt för att få vitet på en halv miljon utdömt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vill du spärra din telefon helt för obeställda telefonsamtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte? Klicka här och läs mer >>>

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se