5 oktober, 2016

Bloggerskan Kissie stäms för smygreklam

Problemet med ”smygreklam” på bloggar och i sociala medier blir allt större. Nu väljer Konsumentombudsmannen (KO) att stämma bloggerskan Alexandra ”Kissie” Nilsson som ett led i kampen mot smygreklamen. Förlorar Kissie riskerar hon att behöva betala hundratusentals kronor i vite.

Det var i mars tidigare i år som Kissie skrev ett sponsrat blogginlägg där hon gjorde reklam för Mobilpengar.se – en tjänst för återvinning av mobiltelefoner. I inlägget skriver hon att hon ”äntligen hittat en sida där man kan få pengar tillbaka om man lämnar in sina mobiltelefoner”. Ett liknande inlägg publicerades även på Kissies Instagramkonto.

Kissie hade fått uppdraget att marknadsföra Mobilpengar.se genom Tourn Media AB, ett företag som bland annat sysslar med förmedling av reklamtjänster på internet.

Nu väljer KO att stämma Kissie och Tourn Media AB för att ha brutit mot svensk marknadsföringslagstiftning. En viktig anledning bakom beslutet att dra Kissie inför domstol är enligt KO att det saknas praxis och tydliga riktlinjer rörande smygreklam på bloggområdet, något som en dom skulle kunna ändra på. En dom skulle kunna fastslå tydligt vad som gäller och ge KO verktyg för att hantera den ökning av smygreklam som sker på bloggar och i andra sociala medier. Lite tillspetsat kan man uttrycka det som att Kissie får statuera exempel.

KO anser att blogginlägget strider mot svensk marknadsföringslagstiftning av tre skäl. För det första anser KO att Kissie felaktigt uppträtt som om hon var en konsument när hon uttalat sig om Mobilpengar.se. Som andra skäl uppger KO att det inte framgår tydligt på Kissies blogg eller Instagramkonto att hennes inlägg utgör reklam. Slutligen anser KO för det tredje att det inte framgår vilken aktör som står bakom reklamen.

Mot denna bakgrund yrkar KO på att Kissie och Tourn Media AB ska bli skyldiga att betala vite om smygreklam återigen förekommer. Dessa viten kan uppgå till hundratusentals kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Även om det inte finns några färska rättsfall på området bör man som bloggare åtminstone tänka på följande om man gör reklam på sin blogg:
  • För det första så får man inte felaktigt uppträda som konsument om man inte är det. Typiskt sett slutar du vara konsument om du får betalt för att marknadsföra en produkt jämfört med om du som konsument köpt den.
  • För det andra så ska det tydligt framgå att ett inlägg är reklam. En tumregel är att ens läsare tydligt ska kunna se skillnad på reklam och vanliga blogginlägg.
  • Slutligen så måste det framgå vem som står bakom reklamen.

Konsumentverket har även skrivit en guide om vad man bör tänka på i samband med marknadsföring på bloggar och i sociala medier. Den guiden hittas här.

 

Foto: Jessica Gow/TT

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se