14 februari, 2014

Grund för skyddsjakt

Kammarrätten i Stockholm har i en dom idag, fredag, kommit fram till att det i februari 2013 fanns grund för skyddsjakt efter den så kallade Junselevargen då Naturvårdsverkets beslut uppfyllde villkoren för skyddsjakt.

Vilhelmina södra sameby ansökte om skyddsjakt efter den så kallade Junselevargen, som hade attackerat och dödat renar i området runt Junsele.

Naturvårdsverket beslutade i februari 2013 om skyddsjakt. Jakten fick pågå under åtta dagar, fram till och med i början av mars 2013.

Förvaltningsrätten i Stockholm stoppade först vargjakten tillfälligt och upphävde senare Naturvårdsverkets beslut. Naturvårdsverket och samebyn överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten har prövat skyddsjakten, trots att den tid under vilket jakten fick pågå har gått ut. Det beror på att det saknas vägledande avgöranden från högre rättsinstanser om skyddsjakt.

Idag, fredag, konstaterade kammarrätten att Naturvårdsverket hade grund för sitt beslut i februari 2013 om skyddsjakt av vargen.

Skadan i form av bland annat dödade renar innebar en allvarlig skada och vid tiden för Naturvårdsverkets beslut fanns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt, menar rätten.

Kammarrätten anser dessutom att jakt efter den aktuella vargen inte kunde förvärra den ogynnsamma bevarandestatusen eller förhindra återställandet av en gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Detta trots att vargen är genetiskt viktig för vargstammen.

 

Foto: TT

red@dagensjuridik.se