Jordbrukare utslängd från arrendet – markägaren vann i domstol

Många fastighetsägare låter andra aktörer nyttja marken för olika ändamål – bostadshyra, lokalhyra, jakträtt, jordbruk eller liknande. Men har en markägare rätt att kasta ut en nyttjanderättshavare hur som helst? Detta aktualiserades i en nyligen avgjord tvist i Svea hovrätt.

”Arrendatorn” hade sedan år 2000 arrenderat 34 hektar åkermark av ”markägarna”. Markägarna sade i mars 2013 upp arrendet.

Arrendatorn ville ha arrendet förlängt, varpå frågan hänsköts till Arrendenämnden i Stockholm.

Som grund för att säga upp arrendet anförde markägarna att deras son skulle bedriva jordbruk på marken som de senaste åren inte hade nyttjats av arrendatorn som jordbruksmark utan upplåtits i andra hand till ett företag som använt marken som utställningsplats för maskiner.

Arrendatorn ifrågasatte mot att självinträde skulle ske, eftersom han själv behöver nyttja marken för att bedriva spannmålsproduktion. Han bekräftade att han visserligen hade upplåtit marken i andra hand, men invände att det hade skett efter skriftligt godkännande från markägarna.

Nämnden ansåg att jordägarnas intresse vägde tyngre än arrendatorns och biföll därför upphörsyrkandet. Bedömningen motiverades av att nämnden bedömt att jordägarna hade anfört ett sakligt skäl – självinträde – för att avtalet skulle upphöra.

Enligt nämnden talade den omständigheten att arrendatorn inte de senaste åren själv hade använt marken, utan i stället upplåtit den, för att marken inte har sådan stor betydelse för arrendatorns jordbruksverksamhet som han hade anfört.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt, som nu instämmer i nämndens bedömning.

Att det framkommit att jordägarna själva avser att upplåta en del av arrendet till samma företag som arrendatorn tidigare har upplåtit marken till ändrar enligt hovrätten inte bedömningen.

Arrendatorn ska dessutom ersätta jordägarna för deras rättegångskostnader på sammanlagt drygt 150 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En markägare som arrenderar ut sin mark för exempelvis jordbruksändamål har inte rätt att utan vidare slänga ut arrendatorn. Arrendatorn kanske har hela sin försörjning knuten till arrendet. Däremot finns ett antal giltiga skäl under en uppsägning får göras. Självinträde är ett sådant, alltså att markägaren själv vill nyttja marken för exempelvis jordbruk. Detta är en grundläggande äganderättslig princip – man har rätt till sin egen egendom.

 

Foto: Mike Hutmacher/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Sophia Lindstedt

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*