24 februari, 2014

JK går emot Säpo

En man som har varit olagligt registrerad av Säkerhetspolisen får 25 000 kronor i skadestånd av staten, på beslut av Justitiekanslern. Säpo ansåg dock att mannen inte var berättigad till skadestånd överhuvudtaget.

Mannen hade vänt sig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, och begärt en registerkontroll hos Säkerhetspolisen.

När SIN genomförde kontroll kunde de konstatera att Säpo hade haft mannen registrerad i strid med personuppgiftslagen samt att uppgifterna inte hade gallrats i enlighet med den då gällande polisdatalagen.

SIN anmälde Säpo till Justitiekanslern.

Mannen själv begärde skadestånd med 45 000 kronor med hänvisning till att hans rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter hade kränkts.

Säkerhetspolisen ansåg inte att han skulle få någon ersättning.

Med hänvisning till det principbeslut som fattades efter det att Europadomstolen, i juni 2006, funnit att Sverige gjort sig skyldig till vissa kränkningar av Europakonventionen genom lagringen av information i Säporegister har JK nu beslutat att mannen får 25 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet kan skapa ett incitament för fler personer att begära en registerkontroll hos säkerhetspolisen.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se