JK: Åklagare och polis håller inte tidsfristerna – men handläggningen sker med “hög ambition”

En granskning gjord av JK visar att fall som rör unga misstänkta i flera fall inte bedrivs skyndsamt och att tidsfrister överskrids. Ändå anser JK att den berörda polismyndigheten och åklagarkammaren handlägger de granskade ärendena med hög ambition.

Justitiekanslern har granskat Polismyndigheten i Östergötlands län och Åklagarkammaren i Linköping för att framförallt bedöma handläggningen av vissa ungdomsärenden och ärenden som rör brott mot barn.

En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år ska enligt lagen bedrivas med särskild skyndsamhet.

Genom granskningen framkom att delgivning av brottsmisstanke med den misstänkte har dröjt i ett antal ärenden. JK skriver att det också finns exempel på ärenden där det gått relativt lång tid från det att en person blivit skäligen misstänkt till dess att han eller hon underrättades om brottsmisstanken. Fristen har ibland över­skridits och ibland hållits, men den totala handläggningstiden har i samt­liga fall blivit onödigt lång, visar granskningen.

I ett antal ärenden redovisade också polisen ett ärende till åklagaren när fristen redan hade löpt ut, enligt JK.

I vissa fall tyder granskningen på att det förekommit perioder av viss inaktivitet, skriver JK. Det noterades till exempel att det förflutit lång tid mellan anmälan eller gärnings­tillfället och det första förhöret med den misstänkte.

JK noterar även att tidsfristen i vissa fall verkar ha överskridits bara på grund av att ansvariga haft sommarledighet och i flera ärenden bekräftas att det rör sig om semesterperioder när det funnits få utredare.

I två fall har polisen inte behandlat ärenden där den misstänkte fyllde 18 år under förundersökningen som ungdomsärenden.

JK skriver att det allmänna intrycket efter inspektionen trots allt är att polismyndigheten och åklagarkammaren i huvudsak handlägger de granskade ärendena med hög ambition. Samtidigt menar JK att det står klart att myndigheterna har problem att hålla tidsfristerna i framför allt ärenden med unga misstänkta. Det understryks därför att så kallad formell delgivning av brottsmisstanke inte får skjutas upp i syfte att fördröja att tidsfristen om sex veckor innan dess att åtal måste ha väckts börjar löpa.

Dessutom betonas vikten av att ärenden inte blir liggande under semesterperioder.

Angående de ärenden som inte behandlades som ungdomsärenden trots att detta borde ha varit fallet skriver JK att hon förutsätter att detta är enstaka misstag.

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*