Efter EU-dom jämkas avtal om moms

Ett byggbolag och ett tryckeri avtalade om momsen. Men efter en dom från EU-domstolen ändrades förutsättningarna och byggbolaget riskerade att få betala moms två gånger. Nu jämkas avtalet av domstol.

Ett byggbolag beställde tryckeritjänster från ett tryckeri under åren 2005 och 2006. Beställningarna reglerades i ett samarbetsavtal dem emellan från 2001 och av vissa standardvillkor.

2005 och 2006 låg moms för tryckeritjänster på 25 % och tryckeriet fakturerade byggbolaget enligt gällande prislistor och offerter med tillägg för moms.

Byggbolaget betalade fakturorna inklusive moms.

Efter ett rättsfall från EU-domstolen några år senare förändrades bilden och tryckeriet fick tillbaka från Skatteverket motsvarande 20,7 miljoner kronor. Detta avsåg återbetalning av momsen. Byggbolaget blev som en följd av detta efterbeskattat med cirka 480.000 kronor.

Byggbolaget väckte talan mot tryckeriet och yrkade att tryckeriet skulle betala 350.000 kronor till byggbolaget. Detta eftersom man ansåg ha rätt till återbetalning av erlagd moms. Byggbolaget gjorde gällande att priset för trycktjänsterna initialt inte alls hade innefattat moms, utan att beställaren skulle svara för denna – även om momsen fastställdes i efterhand.

Göteborgs Tingsrätt bifaller nu byggbolagets yrkande.

Tingsrätten skriver bland annat att om inte byggbolaget hade fått tillbaka momsen hade följden blivit att bolaget tvingats betala moms två gånger.

Denna obalans i parternas prestationer förutsågs inte av någon av parterna när avtalet ingicks. Enligt tingsrätten bör detta medföra att avtalet jämkas.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avtal eller delar av avtal som får oskäliga effekter kan jämkas i domstol, ofta med stöd av den klassiska 36 § avtalslagen. Detta innebär att domstolen justerar avtalet, till en mindre ”extrem” innebörd. Ändrade förhållanden efter avtalets ingående kan leda till jämkning, men i ett fall där någon part helt enkelt bara skrivit ett dåligt avtal får den helt enkelt stå sitt kast. Huvudregeln är att avtal ska hållas – pacta sund servanda.

 

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnocva

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*