Intagen nekas utökad telefontid

Kammarrätten river upp förvaltningsrättens beslut och nekar därigenom en intagen vid Kumlaanstalten utökat telefontillstånd.

Kriminalvården gav en idag 54-årig man, som är intagen på Kumlaanstalten, tillstånd till att ringa avlyssnade samtal till sin fru under högst 10 minuter en gång i veckan.

Mannen överklagade beslutet och önskade längre och/eller tätare samtal. Som skäl angav han bland annat att det så kallade INTEK-systemet kunde användas så att han via detta kunde ringa sin fru utan att uppta personalens resurser.

Förvaltningsrätten ansåg att en utökning av samtalstiden för ett samtal per vecka inte i nämnvärd utsträckning påverkade anstaltens resurser. Förvaltningsrätten fann därför att mannen kunde beviljas ett samtal omfattande högst 20 minuter en gång per vecka. Överklagandet bifölls således och beslutet ändrades i enlighet med detta.

Kammarrätten anför nu att man inte kan pröva en intagens rättigheter och hur Kriminalvårdens resurser påverkas av dessa utan att också ta hänsyn till att andra intagnas rättigheter ska prövas med samma utgångspunkter.

Även en begränsad utökning av telefonsamtalens omfattning kan då få stora effekter.

Kammarrätten konstaterar att Kriminalvården har gjort gällande att den utökning av mannens rätt till telefontid som förvaltningsrätten beslutat, i detta perspektiv, får stor betydelse.

Enligt kammarrätten är detta inte i sig inte något orimligt påstående och något underlag som visar att det skulle vara fel har inte presenterats i målet. Förvaltningsrättens dom upphävs därför och Kriminalvårdens beslut fastställs.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det återstår att se om fallet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen som då ytterligare kan precisera vad som verkligen gäller vid bedömningen av dessa fall.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*