Inredde sjöbod som bostad – stred mot bygglovet

Får en sjöbod inredas hur som helst? En renoverad sjöbod i Fjällbacka måste nu återställas, slår domstol fast. Mannen som byggt sjöboden hade fått avslag på sin bygglovsansökan, men renoverat ändå. 

Miljö- och byggnadsnämnden i Tanums kommun beviljade i maj 2007 bygglov för en sjöbod i Fjällbacka. Bygglovet fick dock ett villkor, nämligen att boden skulle utgöra ett “oisolerat förvaringsutrymme för båtutrustning och fiskeredskap”.

Bygglovet gjorde alltså klart att boden inte fick inredas för boende. Det skulle vara en sjöbod. Inget annat. Enligt bygglovet fick inte heller fick vatten och avlopp dras in i boden.

Avslog ansökan om fritidshus
Mannen ansökte om nytt lov i maj 2012, denna gång i syfte att få ändra användningsvillkoren så att boden kunde renoveras om till ett fritidshus. Denna ansökan avslogs dock.

Efter en besiktning samma månad konstaterade kommunens tjänstemän att sjöboden ändå hade isolerats – och bland annat utrustats med skjutdörrar i glas, fullvärdigt kök, toalett och dusch. Dessutom hade vatten och avlopp dragits in.

Miljö- och byggnadsnämnden förelade fastighetsägaren att återställa sjöboden till ett skick som överensstämde med bygglovet.

Fastighetsägaren överklagade beslutet och begärde att Länsstyrelsen Västra Götalands län skulle upphäva föreläggandet när det gällde isolering, innerväggar, parkettgolv, badrumsinredning, vatten och avlopp. Länsstyrelsen gick på fastighetsägarens linje när det gällde isoleringen men avslog överklagandet i övrigt.

Inrett för annat ändamål
Fastighetsägaren överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg och pekade på att han inte hade frångått villkoren i bygglovet. Enligt honom innebar inredningen i sjöboden inte heller att den var inredd för bostadsändamål.

Domstolen instämde dock i länsstyrelsnes beslut och avslog överklagandet.

Fastighetsägaren överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen. Precis som de övriga instanserna anser dock Mark- och miljööverdomstolen att sjöboden har inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som anges i bygglovet – någonting som hade krävt bygglov. Eftersom nämnden därmed har haft fog för föreläggandet avslås överklagandet.

Kök, badrum, parkettgolv och andra inredningsdetaljer måste nu rivas ut och fritidshuset ska återställas till sjöbod.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bygglov krävs för en rad företeelser, renoveringar, tillbyggnationer och uppföranden av olika byggnadskonstruktioner. Inte bara klassiska “byggnader” såsom hus omfattas. Vindkraftverk kan exempelvis kräva bygglov. Om du är osäker på om en åtgärd kräver bygglov eller inte kan du kontakta kommunens byggnadsnämnd.

 

Foto: Hasse Holmberg/TT (Notera att sjöboden på bilden saknar koppling till sjöboden i artikeln).

nils webb

Nils Ivars / Hanna Hamrén, Dagens Juridik

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*