Inget avdrag för sponsring, utbildning och resa – bolag förlorar mot SKV

Bolag nekades avdrag och påfördes skattetillägg                                                                             

Skatteverket nekade ett bolag rätten att göra avdrag för vissa kostnader och påförde i samband med detta också skattetillägg eftersom bolaget hade redovisat mervärdesskatten fel.

Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Malmö. Bolaget tyckte att det skulle få göra avdragen och att skattetillägget skulle tas bort.

Ett av de aktuella avdragen avsåg kostnader för sponsring i form av trettio dussin golfbollar som använts till ett prisbord vid en golftävling. Ett annat rörde kostnader för en resa till Sydafrika som bolaget menade var “nödvändig” för att få igenom en affär och för att öppna ett konto i en sydafrikansk bank. Dessutom ville bolaget göra avdrag för en utbildning i coaching som bolagets ägare hade genomgått.

Förvaltningsrättens bedömning                                                                                                     

Förvaltningsrätten påpekade att det inte fanns något avtal om sponsringen och ingen “motprestation” för den (innebärande att företaget inte fick något i utbyte för sin insats), och att ”sponsringen” därför skulle betraktas som gåva i stället. Gåvor är dock inte avdragsgilla, vilket betyder att bolag inte får göra avdrag för dessa. Utöver det menade domstolen att eftersom bolagets verksamhet bestod av fastighetsförmedling, var kopplingen mellan verksamheten och utbildningen i coaching som de begärt avdrag för, för vag. Bolaget fick därför inte göra avdrag för utbildningen heller.

Eftersom ägarna till bolaget hade en privat tomt i Sydafrika, ansåg Förvaltningsrätten att bolaget för att få göra avdrag för själva resan dit måste bevisa att resan inte gjordes av privata skäl. Då bolaget inte lyckats bevisa att resan var nödvändig för bolagets verksamhet, fick det inte rätt att göra avdrag.

När det gäller mervärdesskatten gör förvaltningsrätten samma bedömning som Skatteverket och konstaterar att bolaget har lämnat in felaktiga uppgifter i deklarationen eftersom omsättning och utgående moms inte hade redovisats. Domstolen ansåg alltså att Skatteverkets beslut om nekade avdrag och skattetillägg var korrekta och avslog därför bolagets överklagande.

Bolaget överklagade senare domen till Kammarrätten i Göteborg, som dock instämmer i förvaltningsrättens bedömningar och avslår överklagandet.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: 1705–1709-18

Foto: TT

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*