Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Ingen urminnes hävd – elbolag är tillståndspliktigt

Ett elbolag i Umeå åberopade ”urminnes hävd” när man var oense med Länsstyrelsen gällande en renovering av en kraftstation. Mark- och miljööverdomstolen köpte dock inte det argumentet.

Ett elbolag hade i Umeå kommun en vattenkraftstation. Länsstyrelsen i Västerbotten, som är ansvarig tillståndsmyndighet för kraftstationen genomförde under maj 2012 en kontroll av kraftstationen. Elbolaget hade anmält att renoveringar skulle utföras, vilka hade godkänts av Länsstyrelsen. Därför skulle Länsstyrelsen inspektera renoveringarna.

Länsstyrelsen upptäckte dock under sin inspektion att elbolaget hade gjort större renoveringar än vad man hade aviserat i sin anmälan. Länsstyrelsen utfärdade därför ett så kallat föreläggande om att elbolaget skulle lämna in en ansökan om tillstånd för de delar som de facto hade byggts.

Bolaget ansåg inte att man behövde söka något utökat tillstånd utöver det tillstånd man redan innehade. Därför överklagade bolaget Länsstyrelsens föreläggande till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Bolaget argumenterade bland annat för att vattenverksamheten hade tillstånd enligt äldre lagstiftning grundat på urminnes hävd.

Urminnes hävd?

Hävd och urminnes hävd är juridiska begrepp för att förvärva en äganderätt eller en nyttjanderätt. I grunden handlar det om att man innehar ett föremål, en nyttjanderätt eller ett annat ägande under så lång tid att man till sist ska klassas som sakens ägare.

Det finns i vissa fall tydliga formulerade regler om hur lång tid som i så fall ska löpa. Men det finns också ett begrepp som kallas ”urminnes hävd”. Samerna ges rätt att ha sina renar överallt inom det så kallade renskötselområdet, som omfattar en stor del av Sveriges yta. Detta sker alltså trots att det finns andra markägare. Nyttjanderätten grundas då på ”urminnes hävd”.

Anläggning sedan 1800-talet

Det hade stått en såg- och kvarnanläggning på den aktuella platsen under 1800-talet. Detta menade bolaget gjorde att marken redan var tagen i anspråk på ett sådant sätt att det nu skulle klassas som om urminnes hävd, men hänsyn till hur lång tid som förflutit.

Domstolen ansåg dock inte att den gamla såg- och kvarnverksamheten medförde att bolaget inte skulle behöva söka tillstånd för den renoverade vattenkraftstationen enligt miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställer nu underrättens dom i allt väsentligt. MÖD ger bolaget en skälig tidsfrist för att lämna in sin ansökan om tillstånd, och därför ska förbudet gälla först från oktober 2017.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Att bygga, uppföra, ändra eller på annat sätt starta upp anläggningar eller verksamheter på en mark – egen eller annans – kräver ofta antingen bygglov (enligt plan- och bygglagen) eller någon form av miljötillstånd (enligt Miljöbalken). Om åtgärden vidtas utan att relevant tillstånd har sökts och erhållits kan den ansvariga myndigheten eller domstolen kräva att åtgärden återställs, men ofta räcker bara att en retroaktiv tillståndsansökan görs. Det kan dock utgå straffavgifter om inte relevanta ansökningar eller anmälningar görs.

 

Foto: Jessica Gow/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars / Ruben Evensen, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*