Ingen ersättning för framtida inkomstförlust efter trafikolycka

En man hade skadat sig i samband med en trafikolycka och därefter förlorat arbetsförmågan. Han yrkade på att hans försäkringsbolag skulle ersätta honom för hans framtida inkomstförlust fram till hans pensionsålder. Domstolen ansåg däremot att det inte fanns ett tillräckligt orsakssamband mellan olyckan och hans skador för att ge honom rätt till ersättning.

Mannen hade skadat sig i en trafikolycka hösten 2004. Han sjukskrevs därefter och blev uppsagd från sin tjänst 2007.

Försäkringsbolaget hade betalat ut ersättning fram till hösten 2005 men parterna hade därefter inte kunnat enas om mannens rätt till ersättning.

Mannen hävdade att han drabbats av en svår skallskada, armbågsfraktur och posttraumatiskt stressyndrom efter olyckan. Han anförde vidare att han hade fortsatt arbeta hos sin arbetsgivare eller hos en annan arbetsgivare om han inte skadats vid olyckan.

Han yrkade därför på att försäkringsbolaget skulle betala ut ersättning för den inkomsten han skulle gå miste om fram tills att han uppnår pensionsålder år 2035.

Försäkringsbolaget var däremot av den uppfattningen att hans besvär berodde på andra orsaker än trafikolyckan, bland annat upprepad brottslighet och upplevelser under Balkankriget. Därför ville bolaget inte betala ut någon ersättning för framtida inkomstförlust.

Domstolens avgörande

Skaraborgs tingsrätt fick avgöra om det förelåg ett orsakssamband mellan de skador som gjort att mannen inte kunnat arbeta och den trafikolycka som försäkringsbolaget skulle betala ersättning för.

Tingsrätten ansåg att de skador som uppkommit vid olyckan endast i ringa omfattning bör ha påverkat mannens arbetsförmåga. Enligt domstolen bör eventuella besvär som påverkat arbetsförmågan i högre grad ha andra förklaringar än olyckan.

Till stöd för sitt beslut använde domstolen vittnesuppgifter från en läkare. Läkaren menade att det mest troliga var att mannens psykiska problem berodde på att han besökt hemlandet 2005 och på så sätt återväckt traumatiska upplevelser.

Mannens talan ogillades därför att det inte kunde visas på något tillräckligt starkt orsakssamband mellan olyckan och mannens arbetsförmåga.  Domen överklagades till Göta hovrätt som fastställde tingsrättens dom. Den överklagades sedan än en gång till HD som valde att inte meddela något prövningstillstånd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att ersättning ska betalas ut för en skada måste det visas att det finns ett orsakssamband mellan själva skadan och den handlingen som påstås ha orsakat skadan. I detta fall krävdes det ett orsakssamband mellan trafikolyckan och de skador som gjort att mannen förlorat sin arbetsförmåga.
  • Normalt sett är det den som kräver ersättning som har bevisbördan för att det föreligger ett orsakssamband och att skadan inte härrör från någon annan källa.

Foto: Pontus Stenberg/TT

 

Pinak stor 3.2

Pinak Chakraborty / Axel Waltré, Lexnova

pinak.chakraborty@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*