Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Inga anmärkningar från Arbetsmiljöverket – bolag får ändå företagsbot för arbetsplatsolycka

Ett snickeribolag får betala 400 000 kronor i företagsbot efter en allvarlig arbetsplatsolycka i mars 2016. Den man som drabbades av olyckan hade vid tillfället försökt att justera en så kallad kuttermaskin då han fastnade med armen i maskinens rörliga delar och skadades så svårt att armen fick amputeras ovanför armbågen. Arbetsmiljöverket hade utfört ett flertal kontroller på snickeriet innan olyckan inträffade men hade aldrig anmärkt något kring maskinen. Hovrätten anser dock att Arbetsmiljöverkets inspektioner inte fråntar arbetsgivaren något ansvar för arbetsmiljön och dömer därför ut företagsboten.

En anställd på ett snickeribolag i Skåne skadades i mars 2016 i samband med att han skulle justera en del av en så kallad kuttermaskin. Mannen kom i kontakt med rörliga maskindelar och fastnade med ena armen i kuttern – något som slutade så illa att armen fick amputeras ovanför armbågen.

Åtal väcktes mot bolaget på den grunden att de på grund av oaktsamhet hade åsidosatt sina åligganden enligt arbetsmiljölagen och därigenom orsakat den anställdes skada. Enligt åtalet borde bolaget ha gjort en fullgod riskbedömning avseende kuttermaskinen samt vidtagit åtgärder för att förebygga olycksfall, exempelvis genom att förse maskinen med skyddsanordningar.

Tingsrätten konstaterade att det i enlighet med arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter varit bolagets ansvar att se till att det funnits skyddsanordningar vid maskinen som hindrade att man kom i kontakt med de rörliga delarna. Bolagets muntliga instruktioner om användandet av maskinen hade inte heller varit tillräckliga. Tingsrätten ansåg därför att bolaget varit oaktsamt på ett sådant sätt att de ansvarade för olyckan.

Bolaget hade varit föremål för Arbetsmiljöverkets inspektioner 2005, 2006, 2007, 2010 och 2011, och eventuella anmärkningar hade åtgärdats vid varje tillfälle. De inspektörer som gjort besök på bolaget hade dock aldrig anmärkt någonting om den nu aktuella kuttermaskinen. Med bland annat detta i beaktande ansåg därför tingsrätten att det fanns skäl att efterge företagsboten.

Åklagaren överklagade till hovrätten som nu gör en annan bedömning. Hovrätten kom fram till att Arbetsmiljöverkets inspektioner främst syftar till att stärka arbetsgivarens egen förmåga att förebygga risker. Inspektionerna fråntar dock inte arbetsgivaren något ansvar. Den omständighet att Arbetsmiljöverkets inspektioner inte föranlett någon anmärkning på kuttermaskinen är därför inte ursäktande. Bolaget har därför enligt hovrätten haft ett allvarligt bristfälligt arbetsmiljöarbete. Hovrätten ålägger därför bolaget en företagsbot om 400 000 kronor.

___________________________________

Författare: Oliver Búcaro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2267-18

Foto: Janerik Henriksson / TT

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*