Vi uppdaterar vår site för att ge er en bättre kundupplevelse. Vid eventuella fel, kontakta gärna vår support på info@alltomjuridik.se så hjälper vi dig så fort vi kan.

Importföretag förlorar tulltvist

Ett bolag som importerar plastpåsar förlorade mot Tullverket i kammarrätten och måste nu betala både antidumpningstull och tulltillägg.

Tullverket beslutade att påföra ett bolag som bedriver importverksamhet av plastpåsar antidumpningstull och tulltillägg. Vid en revision av bolagets verksamhet hade det nämligen visat sig att vissa av plastpåsarna hade en mindre tjocklek än vad som föreskrevs för den varukod som påsarna var deklarerade för.

Bolaget invände bland annat att det i samtliga fall hade beställt påsar med en större tjocklek.

Förvaltningsrätten konstaterade att plastpåsarnas egenskaper överensstämde med den varubeskrivningen som gällde för en annan varukod än den som påsarna var deklarerade för. Det saknades därför skäl att ändra Tullverkets klassificering av plastpåsarna.

Mot den bakgrunden ansåg rätten att antidumpningstull skulle utgå och det fanns alltså ingen anledning att ändra beslutet att påföra bolaget antidumpningstull med 28,8 procent.

Enligt förvaltningsrätten hade bolaget dessutom lämnat sådana oriktiga uppgifter till tulltaxeringen som utgjorde grund för påförande av tulltillägg. Den omständigheten att bolaget kunde ha blivit vilselett av sina leverantörer medförde inte att de oriktiga uppgifterna kan anses ursäktliga.

Inte heller hade det framkommit någon annan grund för befrielse från det påförda tulltillägget. Rätten avslog därför överklagandet i sin helhet.

Kammarrätten instämmer nu i förvaltningsrättens bedömning. Enligt domstolen har bolaget inte har lyckats visa att påsarna har den tjocklek som gjorts gällande. Även kammarrätten anser därför att antidumpningstull ska betalas för importen av påsarna.

Kammarrätten anser också att utredningen visar att bolaget har lämnat oriktiga uppgifter i sina tulldeklarationer. Det finns därför grund för att påföra bolaget tulltillägg, menar domstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Om du köper någonting utanför EU så tillkommer i regel tull och moms på föremålet. Det är därför en god idé att kontakta tullverket på förhand för att beräkna vad den slutgiltiga kostnaden faktiskt blir, för att undvika obehagliga överraskningar.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2023 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*