3 september, 2014

Illojalitet kan leda till uppsägning

En polis som skulle intervjuas av media fick höra av sin chef att illojalitet gentemot sin arbetsgivare kan leda till uppsägning. Polischefen får nu kritik av JK.

Justitiekanslern, JK, riktar nu kritik mot enhetschefen och menar att uttalandet kan uppfattas som ett ifrågasättande av den anställdes meddelarfrihet. Det rapporterar Polistidningen.  

Enhetschefen ska samtidigt ha sagt att polisen hade rätt att säga vad han ville i intervjun, men ha uppmanat att tänka på om han skulle komma att uppfattas som privatperson eller representant för polisen i medierna. Samtalet finns inspelat.

JK anser att chefens uttalande är både olyckligt och olämpligt och strider mot lagstiftningen kring tryck- och yttrandefrihetsrätt.

Samtidigt kritiserar JK också en polisområdeschef som struntat i att anmäla att polisen som skulle intervjuas också uppgivit att en överordnad kränkt hans yttrande- och meddelarfrihet till avdelningen för interna utredningar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Offentligt anställda har en grundlagsskyddad frihet att lämna meddelanden till media om förehavanden på den anställdes arbetsplats. För privatanställda är denna frihet mer begränsad, då lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren är starkare. Det är någonting både du som arbetstagare och arbetsgivare bör ha i åtanke inför egna eller andras kontakt med media.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se