3 februari, 2016

Hyresvärd förlorar – styvdotter fick överta bostaden

Den svenska reglerna kring bostadsmarknaden är inte alltid helt enkla. Hyresgäster har ett starkt skydd – och inte sällan inskränks hyresgästens rättigheter utan att denne vet om det. I det här fallet förlorade dock hyresvärden i hovrätten.

En man hade en hyresrätt i Solna. 2010 avled mannen och hyresvärden sade därför upp hyresavtalet och krävde att änkan skulle flytta ut.

Hyresvärden ansåg nämligen att hyresavtalet skulle anses upplöst i och med mannens död. Dödsboet ville däremot att avtalet skulle övertas av kvinnans dotter – mannens styvdotter.

Hyresvärden svarade på detta med att dödsboet dels saknat fortsatt behov av hyresrätten, dels att det varit fråga om en otillåten andrahandsupplåtelse till styvdottern.

Frågan hänsköts till hyresnämnden, där nämnden kunde konstatera att den avlidne mannen, hans fru och styvdottern hade bot tillsammans i lägenheten under en tid. Nämnden ansåg därför att förhållandet mellan mannen och styvdottern under årens lopp hade utvecklats till ett så kallat ”närståendeförhållande”.

På så vis uppfylls regeln om att den närstående som är varaktigt sammanboende har rätt att överta lägenheten. Nämnden ansåg dessutom att hyresvärden kunde nöja sig med styvdottern som hyresgäst.

Värden överklagade till Svea hovrätt och anförde bland annat att dotterns ekonomi var sådan att han inte skäligen kunde nöja sig med henne som hyresgäst.

Hovrätten har nu meddelat dom och ansluter sig till hyresnämndens bedömning. Även om styvdottern haft instabil ekonomi anser hovrätten att man rimligen kan anta att styvdottern kommer betala sina hyror i tid. På så vis ogillar domstolen hyresvärdens överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Fallet ovan kretsar kring följande bestämmelse i vad som i folkmun brukar kallas hyreslagen, men egentligen heter ”jordabalken 12 kap”:

 

12 kap 34 §

En hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Tillståndet kan förenas med villkor.

Första stycket gäller också om hyresgästen avlider under hyrestiden och dödsboet vill överlåta hyresrätten till sådan dödsbodelägare eller annan hyresgästen närstående som varaktigt sammanbodde med honom.

 

Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se