Hovrätten säger nej till företagsbot efter dödsolycka

En kollision vid en järnvägsövergång mellan ett tågsätt och en lastbil ledde till att signalmannen på tågsättet omkom. Hovrätten har kommit fram till att företaget som mannen arbetade för inte måste betala någon företagsbot med anledning av olyckan.

I november 2019 omkom en man, som vid tillfället var anställd på ett logistikföretag som utför godstransporter med tåg, vid en kollision mellan en lastbil och ett tågsätt. Vid olyckan tjänstgjorde mannen som signalman på tågsättet som backade längst ett industrispår. Tågsättet passerade en järnvägsövergång där det krockade med en lastbil.

Åklagaren begärde att företaget som mannen arbetade för skulle betala en företagsbot då de inte genomfört en tillräcklig riskinventering på platsen innan olyckan. Tingsrätten kom fram till att företaget inte skulle betala någon företagsbot och åklagaren överklagade till hovrätten.

Hovrätten förklarade inledningsvis att en företagsbot kan riktas mot en juridisk person som är arbetsgivare, under förutsättning att ett brott har begåtts. Det brott som skulle kunna vara aktuellt här är arbetsmiljöbrott. För att företaget ska få en företagsbot krävs det även att brottet har begåtts i utövningen av näringsverksamhet och att företaget inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet.

I det aktuella fallet konstaterade hovrätten att företaget har haft en skyldighet enligt arbetsmiljölagen att utföra en riskinventering. Företaget hade dock gjort en riskinventering på den aktuella platsen och observerat,  dag och natt, när ett växlingssätt kom in. De bedömde att synbarheten var god. Dessutom fick tågsättet köra i maximalt 10 km per timme vid platsen. Vid platsen fanns även trafikskyltar och två lampor vid plankorsningen.

Hovrätten kom på grund av detta fram till att åklagaren inte hade bevisat att ansvarig företrädare för företaget måste ha förstått att riskerna kring den aktuella plankorsningen var så stora att de behövde vidta åtgärder. Företaget behövde därför inte betala någon företagsbot för dödsolyckan.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Johan Nilsson

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*