10 september, 2014

Hovrätten friar från trafikbrott

Tingsrätten trodde inte på att den 35-årige mannen ville hjälpa en annan bilist i nöd och fällde honom för trafikbrott. Hovrätten river nu upp domen och friar mannen. Trots att det inte handlade om en verklig nödsituation så kan 35-åringen mycket väl ha uppfattat det så. 

35-åringen dömdes av Södertörns tingsrätt till 1 500 kronor i böter för brott mot trafikförordningen. 35-åringen hade i slutet av år 2013, på Södra länken i Stockholm, bytt fil och kört genom ett så kallat spärrområde där vägen delar sig – någonting som uppmärksammats av två poliser.

35-åringen själv hävdade dock att han hade försökt stanna till för att hjälpa en annan bilist som verkade ha råkat ut för en olycka. Han hade sett att den andra bilen hade varningsblinkers på och uppfattade att bilen inte stod där den skulle och att det hade hänt en olycka eller något.

35-åringens version styrks av hans hustrus vittnesmål.

Poliserna hade dock inte uppfattat körningen som att 35-åringen hade velat utreda ett hjälpbehov och enligt dem hade han inte heller påstått detta när han stoppades kort efter händelsen.

Tingsrätten ansåg därför att nödinvändningen därigenom hade motbevisats och att 35-åringen hade gjort sig skyldig till straffbar ouppmärksamhet genom sin körning.

Svea hovrätt river nu upp den fällande domen och friar 35-åringen. Hovrätten anser i och för sig att det är styrkt att bilen passerade genom spärrområdet. Någon verklig nödsituation har heller inte förelegat, men åklagaren har godtagit att mannen möjligen kan ha trott det.

Mannen frias nu med hänvisning till putativ (inbillad) nöd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Putativ nöd är en ansvarsfrihetsgrund, då den som befogat trott att den handlade i nöd/nödvärn trots att så inte var fallet inte har någon skuld för den gärning som annars vore straffvärd. Det är dock en undantagsregel som sällan tillämpas i domstol.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se