23 februari, 2016

Hjärtoperation gav inte anstånd med skattebetalning

En man som nyligen genomgått två hjärtoperationer fick inte anstånd med sin skattebetalning. Både Skatteverket och förvaltningsrätten har sagt nej. 

Att betala sin skatt i tid är var och ens skyldighet, men självklart har lagstiftningen ett visst utrymme för anstånd med betalningen. I Skatteförfarandelagen finns exempelvis en bestämmelse om att anstånd kan beviljas om det finns ”synnerliga skäl”.

En man i södra Sverige begärde anstånd med skattebetalningen då han var sjukskriven och nyligen genomgått två hjärtoperationer. Skatteverket beslutade att inte ge mannen anstånd.

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Växjö och begärde att rätten skulle bevilja honom anstånd.

Domstolen konstaterar att sjukdom, olyckshändelse eller arbetslöshet i sig kan utgöra synnerliga skäl. Men för att det ska nå upp till synnerliga skäl krävs att skattebetalarens betalningsförmåga ska vara betydligt nedsatt – det räcker så att säga inte att vara sjuk, utan sjukdomen måste påverka betalningsförmågan i hög grad. Dessutom krävs att den bristande betalningsförmågan endast ska vara tillfällig. Om den skattskyldiga inte bedöms kunna betala skatten efter anståndstiden ska anstånd inte beviljas.

Förvaltningsrätten konstaterar att mannen nyligen har genomgått operationer. Ingen av de omständigheter som mannen har drabbats av har dock uppkommit i nära anslutning till skattens förfallodag, vilket talar emot att mannen ska beviljas anstånd.

Det är enligt domstolen inte heller bevisat att mannens betalningsförmåga återfås eller förbättras under en kortare tids anstånd. Med andra ord: den bristande betalningsförmågan kanske inte bara är tillfällig.

Förvaltningsrätten anser sammantaget att det är bevisat att mannens betalningsförmåga endast är tillfälligt nedsatt. Domstolen finner därför inte att det finns synnerliga skäl att medge anstånd med skattebetalningen – och mannens överklagande avslås.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Foto: Bertil Ericson/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Disa Rehn, Lexnova
nils.ivars@alltomjuridik.se