HIV-smittad hade oskyddat sex – inget brott

En HIV-smittad man som i tingsrätten dömts till ett års fängelse för att ha haft oskyddat sex utan att informera om sin smitta friades helt i hovrätten. HD beslutar nu att inte meddela prövningstillstånd i målet. 

En 23-årig man dömdes i tingsrätten till ett års fängelse för framkallande av fara för annan. Mannen hade vid ett flertal tillfällen haft oskyddat samlag med sammanlagt fyra kvinnor utan att informera någon av dem om att han var HIV-smittad. Ingen av målsägandena smittades.

Åklagaren yrkade att mannen skulle dömas för försök till grov misshandel men tingsrätten bedömde inte att 23-åringen, trots hans sjukdomsinsikt, haft något direkt uppsåt att överföra smittan. Han dömdes därför istället för framkallande av fara för annan.

Domen överklagades till hovrätten som gjorde en annan bedömning än underinstansen.

Hovrätten bedömde, i enlighet med Smittskyddsinstitutets sakkunnigutlåtande om smittriskerna under en välinställd HIV-behandling, att det inte förelegat någon konkret fara för smittoöverföring på grund av de låga virusnivåerna. Domstolen konstaterade därmed att brottsförutsättningarna för framkallande av fara för annan inte var uppfyllda och ogillade åtalet mot mannen helt. En nämndeman var skiljaktig.

Riksåklagaren överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet.

Högsta domstolen meddelar bara prövningstillstånd om en prövning är viktig för ledning av rättstillämpningen. I beslutet hänvisar Högsta domstolen till en dom som man meddelade år 2004 (NJA 2004 s. 176). Omständigheterna i den äldre domen liknade dem i det nu aktuella målet. En HIV-smittad person, som stod under behandling, hade haft oskyddade samlag med flera olika personer. Ingen av personerna blev smittad av HIV.

I den äldre domen fann Högsta domstolen att samlag utan kondom är en riskfaktor för smittspridning och att det förelåg fara för att HIV-smitta skulle överföras vid de oskyddade samlagen, trots att den tilltalade stod under behandling med så kallade bromsmediciner. Den tilltalade dömdes därför för framkallande av fara för annan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Högsta domstolens beslut innebär att hovrättens friande dom inte kan anses vägledande. I stället är Högsta domstolens dom från 2004 fortfarande vägledande. Rättsläget har alltså inte förändrats.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*