Hindrar brottmålsdomar körkortsåterkallels?

HFD meddelar prövningstillstånd i två mål rörande körkortsåterkallelse och ne bis in idem.

I juni år 2012 beslutade polisen att omhänderta en nu 63-årig mans körkort på grund av misstanke om rattfylleri. Transportstyrelsen beslutade därefter att återkalla mannens körkort tills vidare.

I mars år 2013 dömdes mannen för grovt rattfylleri varefter Transportstyrelsen beslutade att slutligt återkalla mannens körkort, vilket mannen överklagade.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade därefter prövningstillstånd i kammarrätten med hänvisning till ny praxis rörande skattetillägg och ansvar för skattebrott.

Kammarrätten fann därefter att artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet i Europakonventionen inte utgjorde hinder mot att återkalla mannens körkort på grund av brott eftersom det fanns ett tillräckligt nära samband mellan förfarandena såväl i sak som tidsmässigt för att anse att återkallelsen var en del av det straff som enligt svensk lag följer på brotten grovt rattfylleri och olovlig körning. Överklagandet avslogs därför.

I det andra målet hade en nu 37-årig man dömts för mordbrand av hovrätten i juli 2013. Transportstyrelsen återkallade i september förra året mannens körkort på grund av mordbrandsdomen. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten avslog mannens överklagande rörande återkallelsen.

HFD meddelar nu prövningstillstånd i båda målen för att avgöra om brottmålsdomarna innebär hinder mot att körkorten återkallas på grund av dubbelbestraffningsförbuden i Europakonventionen och EU-stadgan.

Vad innebär detta i praktiken?

  • De båda målen är unika, då detta inte har prövats tidigare. De förväntas därför få prejudicerande verkan och därmed påverka den framtida rättstillämpningen.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*