HD ställer högre krav på konsumenter med tidigare kunskap

En kvinna köpte en båt, ett demonstrationsexemplar, av ett företag för drygt 600 000 kronor. En tid senare havererade motorn och det visade sig att vatten hade trängt in. Kvinnan väckte då talan om ersättning för ett stort antal fel hos båten.

Uddevalla tingsrätt ogillade käromålet, och menade bland annat att priset inte framstod som onormalt högt för en sex år gammal begagnad båt med hänsyn till att den hade sålts i befintligt skick, att kvinnan haft möjlighet att undersöka båten före köpet samt att angivna brister varit synliga och att merparten av dessa framstod som ett resultat av normalt slitage. Med detta som bakgrund menade tingsrätten att båten inte hade varit i sämre skick än vad kvinnan med fog kunnat förutsätta. Hovrätten för Västra Sverige fastställde tingsrättens domslut. Sedan kvinnan överlåtit båten till sin make har denne överklagat till HD.

HD konstaterar inledningsvis att konsumentköplagen ska tillämpas. Vidare menar HD att båten, så som demonstrationsexemplar, såldes i befintligt skick. I målet fokuserar HD på bevisbörda och beviskrav, som varierar mellan de olika felen. HD finner bland annat att mannen inte gjort klart mera sannolikt att vatten kommit in i tankarna till följd av otäta så kallade manluckor. Inte heller anses det faktum att båten inte var CE-märkt, eller levde upp den till standarden, utgöra fel då det vid tidpunkten då båten färdigställdes inte ställdes krav på CE-märkningen.

HD finner att makarnas undersökning, och erfarenhet av båtar, innebär att de måste ha förstått innebörden av de synliga bristerna. Detta måste tas i beaktning trots att det inte finns någon bestämmelse om undersökningsplikt för konsumenter. Även vad gäller en rad andra brister finner HD att något fel inte föreligger. Fel förelåg enligt HD i tre avseenden men dessa fel har bolaget avhjälpt. Mannen har därför inte rätt till någon ersättning för fel i båten. HD fastställer därför hovrättens domslut samt förpliktar mannen att betala bolagets rättegångskostnader i HD med 210 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • HD menade att det i detta fall ställdes ytterligare krav på köparna, i och med deras tidigare kunskap på området. En utgångspunkt är alltså att du har ett större ansvar vid köp då du har kunskap om produkten.
  • Hd fäste också stor vikt vid bevisbördan. Utgångspunkten där är att den som hävdar att något föreligger också har bevisbördan för det. Det är därför en god idé att alltid skriva tydliga avtal för va som gäller.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*