HD ska pröva definitionen av stöld

Tingsrätten ogillade ett stöldåtal och ansåg att mannen inte heller kunde dömas för försök till stöld då gärningsbeskrivningen inte gav utrymme för det. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning och dömde mannen för försöksbrottet. Nu har HD meddelat prövningstillstånd i målet.

En 39-årig man i Norrköping kommun åtalades för stöld efter att på Bauhaus ha gömt varor där reservdäck brukar förvaras.

Tingsrätten konstaterade att Svea hovrätt, i rättsfallet RH 2004:75, kommit fram till att det går att döma till försök till stöld baserat på en gärningsbeskrivning som endast innefattat påstående om fullbordad stöld. Tingsrätten delar dock inte hovrättens syn i detta rättsfall.

Ett försöksbrott förutsätter – utöver vad som gäller vid ett fullbordat brott – en fara för fullbordan enligt brottsbalken. Det är således, konstaterar rätten, ett ytterligare rekvisit som måste vara uppfyllt för att ett försöksbrott ska kunna göras gällande, nämligen ett farerekvisit.

”Ett påstående om ett sådant rekvisits uppfyllande kan inte anses ligga inom ramen för det som åklagaren påstår vid ett fullbordat brott, där ju påstås att en stöld faktiskt har ägt rum, något som inte är fallet vid ett försök”, konstaterade tingsrätten och friade mannen helt.

Åklagaren överklagade och yrkade att mannen i andra hand skulle dömas för försök till stöld.

Hovrätten konstaterade att varorna fanns på en avdelning dit kunder kunde köra med bil och där kunderna själva plockade på sig varor. Personalen hade tillkallat polis när mannen fortfarande befann sig på varuhusets område och det var polisen som sa till mannen att köra till en plats utanför bommarna.

Eftersom varorna tagits utanför varuhusets område endast på grund av anvisning av polisen fann hovrätten att en fullbordad stöld inte hade skett. Däremot fann rätten att gärningsbeskrivningen fick anses innefatta ett påstående om försök och beslutade att döma mannen för försök till stöld. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.

Mannen överklagade och menade att det saknades förutsättningar för att döma honom för försök eftersom gärningsbeskrivningen inte upptog de gärningsmoment som konstituerar ett försöksbrott.

Högsta domstolen beslutar nu att meddela prövningstillstånd i målet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domar från HFD och HD har stort prejudikatvärde och blir ofta vägledande för hur lagen på det aktuella området ska tolkas.

 

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*