5 september, 2015

HD prövar Karlstads kommuns försök att slänga ut Hells Angels

Under ett par år har en omskriven hyrestvist blossat mellan Karlstads kommun och MC-klubben Hells Angels. Kommunen sade upp hyreskontraktet för MC-klubbens lokal. Hells Angels invände dock att kommunen inte gjort en formenlig uppsägning – och nu ska frågan slutligt avgöras i Högsta domstolen.

Det hela började med att kommunen våren 2013 köpte en gård utanför Karlstad på exekutiv auktion. På gården huserade Hells Angels, som hyrde gården av ägaren.

När kommunen köpt gården av den tidigare ägaren tog man därmed också över ansvaret för hyresgästen, Hells Angels.

Kommunen sade direkt upp hyresavtalet – eftersom man ville bli av med MC-klubben från fastigheten. Uppsägningstiden var 9 månader med hänvisning till vad som gäller enligt särskilda regler för fastigheter som köpt på exekutiv auktion, vilket regleras i utsökningsbalken.

Saknades klausul i uppsägningen?
Hells Angels tog juridisk hjälp och vände sig till domstol. De menade att uppsägningen var ogiltig – detta eftersom kommunens jurister missat en viktig klausul i uppsägningshandlingen som anger vilka möjligheter hyresgästen har att invända mot beslutet, exempelvis att hänskjuta frågan till hyresnämnden för medling. Detta är ett krav enligt jordabalkens regler, där hyresfrågor regleras.

Både tingsrätten och hovrätten dömde till Hells Angels fördel. Kommunen hade inte gjort en formenlig uppsägning, varpå uppsägningen förklaras ogiltig och hyreskontraktet förlängts.

Kommunen har genom hela processen anfört att den aktuella regeln i jordabalken inte är tillämplig här, eftersom kommunen sagt upp hyresavtalet enligt specialregeln som inträder vid köp av fastigheter på exekutiv auktion. Denna återfinns i utsökningsbalken och kommunen anser därför att jordabalkens formkrav inte behövdes för att säga upp Hells Angels.

Kommunen anser alltså inte att man har varit skyldig att upplysa om medlingsmöjligheten i samband med uppsägningen, medan Hells Angels hävdar att så varit fallet.

HD har nu meddelat att man tar upp målet till prövning och därmed får vi svar kring vad som gäller. Behöver en hyresvärd som köpt en fastighet på exekutiv auktion genom specialregeln i utsökningsbalken beakta regeln i jordabalken?

Det återstår att se.

Vad innebär detta i praktiken?

  • När du ska säga upp ditt hyresavtal, både som hyresvärd och hyresgäst, gäller det att ha koll på de formella bitarna – annars riskerar du att uppsägningen ogiltigförklaras. Du kan med fördel använda Allt om Juridiks kostnadsfria avtalsmallar som hjälp.

 

Foto: Ina Fassbender/TT

NI_aoj_mini

Isak Bellman/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se