Berövades medborgarskap i strid med grundlagen – får 100 000 kr av staten

Blake Pettersson fråntogs sitt svenska medborgarskap som 17-åring – i strid med grundlagen. Idag, tolv år senare, meddelar Högsta domstolen att staten ska betala honom 100 000 kronor i skadestånd.

Högsta domstolen, HD, har idag, onsdagen den 23 april, ålagt staten att betala 100 000 kronor till Blake Pettersson vars svenska medborgarskap felaktigt har avregistrerats av skattemyndigheten.

Avregistreringen har enligt HD utgjort en skadeståndsgrundande överträdelse av en bestämmelse i regeringsformen som anger att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap.

Bakgrunden till tvisten är att den idag 29-åriga Blake Pettersson föddes inom äktenskapet mellan en svensk man och en engelsk kvinna. När det senare visade sig att den svenske mannen inte var Blake Petterssons biologiska pappa beslutade skattemyndigheten att avregistrera den då 17-åriga Pettersson som svensk medborgare.

Efter att Blake Pettersson överklagat skattemyndighetens beslut till länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen), ändrades beslutet av Regeringsrätten och Blake registrerades åter som svensk medborgare. Det hade då gått fyra och ett halvt år sedan avregistreringen.

Sedan åter-registreringen har Pettersson – med Centrum för rättvisa som ombud – drivit ett skadeståndsmål mot staten. Staten har motsatt sig Petterssons ersättningskrav och fått rätt i båda tingsrätten och hovrätten.

Nu, tolv år senare, ger Högsta domstolen Pettersson rätt till skadestånd.

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att medborgarskapet bland annat kan sägas representera det formella medlemskapet i det svenska samhället och att det utgör en grund för folkstyret. Medborgarskapet är en grundläggande förutsättning för den enskildes rätt att delta i riksdagsval och för att därmed kunna påverka hur den offentliga makten ska utövas.

En överträdelse av bestämmelsen om medborgarskap i regeringsformen utgör ett sådant avsteg från statsskickets grunder att en enskild person enligt domstolen bör kunna ges rätt till ersättning för överträdelsen och då även för ideell skada, trots att regeringsformen saknar bestämmelser om rätt till ersättning.

Petterssons skadeståndsanspråk var 150 000 kronor men HD bestämmer beloppet till 100 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen är unik i sitt slag och visar på att staten kan bli skadeståndsskyldig om överträdelser av regeringsformen sker – trots att regeringsformen helt saknar bestämmelser om rätt till ersättning.

 

Foto: Blake Petterson (i mitten) med sina ombud från Centrum för rättvisa

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*