Har du betalat din hyra i tid?

En man hyr en studentlägenhet med pentry i Vällingby. Avtalet har dock sagts upp med hänvisning till att mannen ska ha hotat värdens och en städfirmas personal, installerat infravärme för utomhusbruk i lägenheten utan lov och dragit el på ett felaktigt sätt, slängt sopor från ett lägenhetsfönster och skräpat ner samt betalat hyran för sent vid upprepade tillfällen.

Mannen tillbakavisade dock allt som värden lade honom till last och Hyresnämnden i Stockholm konstaterade att motstridiga uppgifter hade lämnats vid förhör.

Sammantaget ansåg nämnden att den utredning som lagts fram inte var sådan att den vid den skälighetsbedömning som ska göras ger stöd för att mannen skulle anses ha åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att hyresavtalet skulle upphöra. Hyresvärdens talan lämnades därför utan bifall.

Värden överklagade till Svea hovrätt, som nu ändrar nämndens beslut och bifaller talan.Värden åberopar nu att mannen även har betalat hyran för januari, februari och mars 2015 för sent, även om det idag inte finns någon hyresskuld. Mannen menade att förseningarna, som bara har varit på mellan fem och tio dagar, berodde på att de inledande löneutbetalningarna från hans nya jobb blev försenade.

Hovrätten konstaterar att värden har sagt upp mannens hyresavtal bland annat på grund av sena hyresbetalningar – tre gånger under 2012 och två gånger under 2013. Under pågående förlängningstvist har mannen ostridigt varit sen med ytterligare tre hyresbetalningar. Redan på den grunden har han enligt hovrätten åsidosatt sina skyldigheter enligt hyresavtalet i så hög grad att det inte skäligen bör förlängas. Vid prövningen har hovrätten vägt in vad mannen har anfört om orsaken till förseningarna.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Enligt hyreslagen har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet i förtid om hyran är sen med mer än en vecka. Se därför till att alltid betala in hyran i tid.

 

Foto: TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Johanna Haddäng/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*