Haninge Bostäder får böta maxbelopp

Det är inte tillåtet för ett kommunalt bolag att kringgå upphandlingsreglerna genom att köpa ett företag med tillgångar utan offentlig upphandling. Det slår förvaltningsrätten fast i en dom mot Haninge Bostäder och går därmed helt på Konkurrensverkets linje.

Det kommunägda Haninge Bostäder köpte ett bolag, Vega Norra Parken AB, av ett byggföretag. De enda tillgångarna i bolaget var ett byggentreprenadkontrakt för bostadsbygge. Kontraktet hade ett värde av cirka 136 miljoner kronor och omfattade cirka 90 lägenheter i området Vega i Haninge kommun.

– Att köpa ett byggentreprenadkontrakt genom ett planerat affärsupplägg utan upphandling är ett brott mot regelverket. Ska en kommun eller kommunalt bolag bygga fastigheter ska entreprenaden som absolut huvudregel annonseras och konkurrensutsättas. Detta är ett allvarligt övertramp av upphandlingslagstiftningen, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar. Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom helt gått på Konkurrensverkets linje och dömer Haninge Bostäder att betala 10 miljoner kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift. Det är det maximala belopp som kan utdömas enligt lagen.

Domstolen ansåg, liksom Konkurrensverket, att det kommunala bolaget Haninge Bostäder använt sig av företagsköpet enbart för att utan offentlig upphandling komma över byggentreprenaden. Domen ger en viktig vägledning om hur upphandlingsreglerna inte kan kringgås genom att vissa tillgångar läggs i ett bolag som en kommun, kommunalt bolag eller myndighet sedan köper aktier i, fortsätter Dan Sjöblom. Domen kan dock komma att överklagas till högre instans.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Skulle din kommun fatta ett beslut du som medborgare är missnöjd med kan du överklaga beslutets laglighet – inte dess lämplighet – inom tre veckor.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*