21 april, 2022

Hämtade pizzor – behöver inte betala kontrollavgift

När en man gick in och hämtade pizzor på en pizzeria ställde han sin bil på en parkeringsplats där det krävdes parkeringstillstånd. Tingsrätten anser att mannen inte ska betala någon kontrollavgift.

En man ställde sin bil under i vart fall två minuter på en parkeringsplats där markägaren krävde parkeringstillstånd. Mannen hade inte tillstånd för den aktuella platsen och fick därför en kontrollavgift. Mannen bestred kontrollavgiften. Han uppgav att bilen inte var parkerad utan endast stannad under tiden han gick in för att hämta pizzor.

Frågan om kontrollavgiftens giltighet kom upp i tingsrätten. Tingsrätten konstaterade först att en kontrollavgift får tas ut om ett fordon har parkerats i strid med förbud eller villkor som beslutats av markägaren. En parkering är en uppställning av ett fordon som sker av annan anledning än, bland annat, vid på- eller avlastning av gods.

Tingsrätten förklarade sedan att hämtning av beställda pizzor är inkluderat i ’’på- eller avlastning av gods’’. Av mannens berättelse framgick att bilen inte var parkerad, bara stannad, samt att mannen var borta en mycket kort stund. Tingsrätten kom därför fram till att bilen endast var uppställd under tiden mannen gick in för att hämta pizzorna. Eftersom bilen inte var parkerad behövde mannen inte betala kontrollavgiften.
___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Tomas Oneborg / SvD / SCANPIX