29 juli, 2014

Uppfinnare förlorar mot Acer

Uppfinnaren Håkan Lans och hans bolag Uniboard tvingas betala 1,7 miljoner dollar, omkring elva miljoner kronor, till datortillverkaren Acer enligt en dom i Svea hovrätt.

Tingsrätten förpliktade den svenska uppfinnaren Håkans Lans och hans helägda aktiebolag Uniboard att betala rättegångskostnader uppgående till drygt 1,7 miljoner amerikanska dollar sedan han och bolaget förlorat en patenttvist i amerikansk domstol mot datortillverkaren Acer.

Svea hovrätt har nu huvudsakligen fastställt Nacka tingsrätts dom.

Skyldigheten att betala har ursprungligen bestämts av amerikansk domstol. För att skyldigheten inte ska gälla också i Sverige måste det finnas några felaktigheter i de amerikanska besluten. Reglerna är sådana att det är Håkan Lans och Uniboard som ska bevisa felaktigheterna.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att Håkan Lans och Uniboard inte visat några felaktigheter som innebär att han och bolaget inte ska betala ersättning för rättegångskostnader i enlighet med de amerikanska avgörandena.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Avgörandet bygger på en amerikansk dom, som inte är direkt giltig i Sverige. Däremot har den väldigt högt bevisvärde, vilket är det som hovrätten har grundat sitt avgörande på.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se