Gudrun Schyman tar hem segern

Ystads tingsrätt slår fast att Gudrun Schyman (Fi) har rätt till domännamnet gudrunschyman.se och ålägger nu en 20-årig man i Dalarna att ersätta henne med 9 000 kronor avseende rättegångskostnader.

I september förra året registrerade en 20-årig man i Dalarna domännamnet gudrunschyman.se hos topdomänen.se. Därefter länkade han domänen till hemsidan avpixlat.info så att besökare av gudrunschyman.se skickades dit.

Gudrun Schyman påkallade tvistelösningsförfarande varefter Stiftelsen för internetinfrastruktur fattade ett beslut som innebar att domännamnet gudrunschyman.se fördes över till henne.

Mannen väckte talan vid tingsrätten och krävde att det skulle fastställas att han hade bättre rätt än Gudrun Schyman till domännamnet gudrunschyman.se. Enligt mannen byggde stiftelsens utslag på en felaktig tolkning av punkten 7.2 i registreringsvillkoren hos topdomänen.

Gudrun Schyman bestred yrkandet.

Tingsrätten anför nu att enligt registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt ett tvistelösningsförfarande förutsatt att tre rekvisit enligt punkten 7.2 i registreringsvillkoren är uppfyllda.

Tingsrätten gör gällande det första rekvisitet, att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett släktnamn, bedömningen att rekvisitet är uppfyllt eftersom domännamnet och Gudrun Schymans släktnamn är identiska.

Vad gäller det andra rekvisitet, att domännamnet ska ha registrerats eller använts i ond tro, anför rätten att det är allmänt känt att information som visats på avpixlat.info varit kritisk till politiker som representerat en positiv syn på invandring.

Mannen kan enligt tingsrätten inte ha varit ovetandes om att information på avpixlat.info misskrediterat Gudrun Schyman i hennes roll som politiker när han länkade gudrunschyman.se till avpixlat.info. Mannen har heller inte enligt rätten inte presenterat någon omständighet som kan medföra att han har ett berättigat intresse till gudrunschyman.se, i enlighet med vad som krävs enligt det tredje rekvisitet.

Mannens talan ogillas därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Det finns flertalet aktörer som möjliggör ett köp av domännamn. Domen visar emellertid på att det inte, som många tror, är fritt fram att göra vad man vill med ett domännamn som man äger.

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*