Gratis inträde på muséer utreds inte vidare av Konkurrensverket

Vissa statliga muséer, främst i Stockholm, har numera blivit befriade från inträdesavgift. Detta beslut uppskattades inte av vissa privata aktörer, som ansåg att den fria konkurrensen sattes ur spel. Nu har dock Konkurrensverket beslutat att inte driva ärendet vidare.

Den rödgröna regeringen drev för en tid sedan igenom att vissa statliga muséer skulle ha gratis inträde, för att på så vis skapa större intresse för att besöka muséer och tillgodogöra sig den kultur och fortbildning som kan ges genom muséerna.

Fotografiska muséer och Stockholms Handelskammare gillade dock inte detta beslut. De ansåg att det slopade inträdet var en överträdelse av de regler som finns för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Fri entré utgör, enligt de klagande, en underprissättning som kommer att innebära att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan statliga och privata muséer- Förfarandet kan enligt de klagande komma att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens på museimarknaden i Stockholmsregionen.

Konkurrensverket utredde ärendet

En anmälan gjordes till Konkurrensverket, som startade en utredning. Men nu läggs utredningen ner. Konkurrensverket skriver i sitt beslut att myndigheten prioriterar de ärenden där konkurrensproblemen är tydliga, där konkreta och stora skador kan uppkomma för privata aktörer.

Eftersom verket inte bedömde att den aktuella museisituationen var så pass allvarlig ur konkurrenshänseende väljer man nu att stänga utredningen.

Detta betyder dock inte nödvändigtvis slutet för frågan om fri entré. Det står fortfarande de klagande parterna fritt att själva driva en domstolsprocess mot staten. Konkurrensverkets beslut att inte gå vidare i utredningen är alltså inte detsamma som att de fria entréerna är förenliga med konkurrenslagen. Det enda man kan konstatera är att Konkurrensverket inte väljer att driva fallet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Konkurrensverket utövar tillsyn över den fria marknaden och ska se till att den fria konkurrensen värnas. När statliga eller kommunala aktörer verkar i en annars marknadsstyrd sektor blir också dessa underkastade regler om fri konkurrens.
  • Konkurrensverket kan välja att driva fall i domstol, men kan också välja att inte pröva fallet. Detta innebär att den som är klagande själv måste gå till domstol och stå de kostnader som det kan innebära att gå in i en rättsprocess.

 

Foto: Claus Gertsen/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils1.3

Nils Ivars / Disa Rehn, Lexnova

nils.ivars@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*