Full kabinchef slipper fängelse – trots närmare 2,0 i promille vid flygning

En kvinna i 65-års ålder tjänstgjorde i september 2017 som kabinchef på en SAS-flygning mellan Stockholm och Hongkong.

Bakgrund

Vid ankomsten till Arlanda uppdagades det att kvinnan var kraftigt påverkad av alkohol – hon hade motsvarande 1,88 promille.

Som kabinchef har kvinnan haft ett särskilt säkerhetsansvar – bland annat då det i arbetsuppgifterna ingår att ansvara för lösa saker vid turbulens och att ge klartecken till kaptenen inför landning. Dessutom hade kvinnan ansvarat för åtta andra medlemmar i personalen och hade i uppgift att ta hand om ett dörrpar vid en eventuell nödsituation.

Situationen slutade i Attunda tingsrätt där kvinnan åtalades för grovt flygfylleri.

 

Slipper fängelse

Tingsrätten konstaterade att de säkerhetsuppgifter kvinnan ”åsidosatt genom att vara berusad under flygningen är viktiga” men situationen inte kan jämföras med om en pilot varit berusad i samma grad. Även om grovt flygfylleri kan ge fängelse i upp till två år så ansåg domstolen därför inte att kvinnans aktuella brott skulle ge ett sådant långt straff. Istället ansåg domstolen att det inte finns ”en presumtion för fängelse som påföljd i detta fall”.

Hon dömdes istället till villkorlig dom och 80 dagsböter på totalt 19 200 kronor.

 

Åklagaren förlorar i Svea hovrätt 

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt, som konstaterar att kvinnans befattning och den höga alkoholkoncentrationen medför att straffvärdet för brottet motsvarar åtminstone en månads fängelse.

Hovrätten konstaterar dock i likhet med tingsrätten att det saknas stöd för att grovt flygfylleri är brottslighet av sådan art att det finns anledning till särbehandling i valet av påföljd – därmed är domstolen enligt lag skyldig att beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.

Mot denna bakgrund gör hovrätten därför samma bedömning som tingsrätten – och fastslår därför straffet.

 

Visste du att…?

*Det framgår av lagen att vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Det föreligger därmed en så kallad presumtion mot fängelse. Denna presumtion kan brytas om brottet har ett högt straffvärde (generellt att det motsvarar fängelse i ett år eller mer) det är ett s.k. artbrott eller brottet är ett återfall i liknande brottslighet.

__________________________________

Författare: Sophia Lindstedt, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Johan Nilsson / TT /

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*