8 augusti, 2014

Fotografering på ungdomsmottagning inte kränkande

Den 21-åriga kvinnan i Umeå som fotograferade två andra kvinnor i ungdomsmottagningens väntrum och la ut bilden på Instagram frias för kränkande fotografering även i hovrätten. Anledningen är att åtalet avser ett utrymme som inte omfattas av lagen.

Den 21-åriga kvinnan hade, i väntrummet på en ungdomsmottagning i Umeå, i smyg fotograferat två kvinnor med sin mobilkamera eftersom hon tyckte att de hade fula skor. På bilden syntes kvinnorna från brösthöjd och nedåt.

21-åringen hade sedan publicerat fotografiet på Instagram tillsammans med en text där det framgick att fotografiet var taget på ungdomsmottagningen.

Efter en dryg månad fick kvinnorna höra talas om bilden och den 21-åriga kvinnan åtalades vid Umeå tingsrätt för kränkande fotografering. De fotograferade kvinnorna begärde också 3 000 kronor var i kränkningsersättning.

21-åringen medgav de faktiska omständigheterna med nekade till brott.

Tingsrätten ansåg att det framgick av utredningen att fotograferingen skett olovligen och att 21-åringen i vart fall insett risken för att något samtycke från kvinnorna inte förelåg, samt hon har varit likgiltig inför detta.

Tingsrätten konstaterade dock att straffansvaret endast omfattade bildupptagning på vissa platser och att fotograferingen i detta fall inte hade skett av någon som befunnit sig på de i straffbestämmelsen uppräknade platserna.

Tingsrätten skriver i domen att domstolen har full förståelse för att väntrummet till ungdomsmottagningen upplevs som en väldigt privat plats av dem som vistas där. Väntrummet är trots detta inte avsett för några mer privata förehavanden som till exempel av- eller påklädning och personer som vistas där måste därför, enligt rätten, utgå ifrån att de kan iakttas av andra.

Då det var utrett att det inte fanns några låsta dörrar för att ta sig in till väntrummet på ungdomsmottagningen, och vem som helst således haft möjlighet att gå in och sätta sig där, kunde det enligt tingsrätten inte heller anses vara fråga om ett sådant annat liknande utrymme som omfattades av straffbestämmelsen. Åtalet ogillades därför.

Hovrätten gör nu samma bedömning som underinstansen. Tingsrättens dom fastställs därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Att olovligen fotografera någon är oftast inte brottsligt, förutsatt att fotograferingen inte sker på en viss plats, att bilden används på ett visst sätt eller att den fotograferade kränks exempelvis då denne är avklädd. Att endast fotografera någon på ungdomsmottagningen är, som framgår av domen, i regel inte brottsligt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se