14 juli, 2014

Fortkörningsdom rivs upp pga solstrimma

En 25-årig man i Arvika som tidigare dömts till 2 000 kronor i böter för fortkörning frias nu i hovrätten. Anledningen är att polisen hade använt en solstrimma som kontrollpunkt. 

En man åtalades för brott mot trafikförordningen för att kört en bil i 114 km/h på en 100-sträcka. Mannen medgav att han hade kört bil på platsen men bestred ansvar för brott.

Mannen anförde bland annat att polisen hade använt sig av två kontrollpunkter för att utföra mätningen av hans hastighet varav en var en solstrimma i vägbanan, vilket inte är en godkänd kontrollpunkt enligt Rikspolisstyrelsen. Mätningen var således enligt mannen inte korrekt utförd.

Tingsrätten ansåg att en solstrimma inte kunde anses vara en lätt urskiljbar punkt enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar, men att mätningens tillförlitlighet inte kunde ifrågasättas enbart på den grunden. Då den uppmätta sträckan samt tidsåtgången framgick i protokollet från mätningen fann tingsrätten åtalet styrkt. Påföljden bestämdes till 2 000 kronor i penningböter.

Domen överklagades till hovrätten, som anser att en solstrimma inte uppfyller kraven enligt Rikspolisstyrelsens anvisningar och att en sådan punkt gör att det inte i efterhand går att kontrollera längden av den uppmätta vägsträckan.

Hovrätten anser att mätningen därigenom inte har en sådan kvalitet att den kan grunda en fällande dom, och ogillar åtalet.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Domen visar på vikten att skilja på att ha rätt och att få rätt. En rättsprocess är dock alltid en risk, då den som förlorar rättegången i regel får bära både sina egna och motpartens kostnader.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se