Försvarsmaktens rekrytering bryter mot diskrimineringsförbudet

I rekryteringsprocessen för militärtjänst ska ansökande fylla i ett frågeformulär om sitt hälsotillstånd. De personer som fyllt i att de diagnostiserat med autism eller ADHD går inte vidare för en individuell prövning. Enligt Diskrimineringsombudsmannen överträder Försvarsmakten diskrimineringsförbudet kopplat till funktionsnedsättning.

2018 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in uppgifter om att personer som har vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism och ADHD, automatiskt utesluts från antagningen till militärtjänst. Uteslutningen sker tidigt i rekryteringsprocessen när sökande fyller i ett frågeformulär och personen ges därmed inte någon chans för individuell prövning.

DO inledde en tillsyn av Plikt- och prövningsverket (dåvarande Rekryteringsmyndigheten) och en tillsyn av Försvarsmakten, då dessa ansvarar för olika delar av antagningen till militärtjänst. Båda myndigheterna använder sig av frågeformulär där man ska fylla i uppgifter om sin hälsa. Personer som fyllt i att de har diagnostiserats med autism eller ADHD går inte vidare i prövningen. För personer som har fått diagnosen ADHD finns dock en möjlighet att skicka in intyg som visar att personen inte längre uppfyller kriterierna för diagnosen.

Enligt Försvarsmakten finns en utökad risk för att personer med diagnosen autism eller ADHD inte klarar av militärtjänst. Enligt DO har Försvarsmakten inte visat vilka vetenskapliga grunder som finns för att personer med diagnosen autism eller ADHD utgör en förhöjd risk. DO har förståelse för de särskilda krav som ställs inom den militära verksamheten och att personal ska klara av starkt pressade situationer. Förbudet mot diskriminering innebär generellt inte några hinder mot att höga krav ställs under en rekryteringsprocess.

För att bedöma om diskriminering föreligger tar DO ställning till tre förutsättningar. Först att den automatiska uteslutningen utgör ett missgynnande, eftersom personen inte fått samma möjlighet att bli bedömd utifrån sina individuella förutsättningar. Därefter har missgynnandet ett samband med en diskrimineringsgrund, grunden funktionsnedsättning. Till sist bedömer DO att de personer som har uteslutits befinner sig i en jämförbar situation med övriga personer som ansökt om att få göra militärtjänst.

DO bedömer alltså att Försvarsmakten har överträtt diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen. Detta genom att automatiskt utesluta personer som i formuläret uppgett att de har diagnosen autism eller ADHD och att dessa personer fråntas möjligheten att prövas för sin lämplighet att göra militärtjänst.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*