Förslag på enklare och tydligare regler för småföretag

Ett EU-direktiv gör att regeringen i en lagrådsremiss föreslår att mindre företag ska få enklare och tydligare regler.

Mindre företag föreslås inte längre behöva lämna upplysningar om bland annat lönekostnader, pensionskostnader, anställda i andra länder, optioner, egna aktier fördelade på aktieslag och detaljer om långfristiga skulder i sina årsredovisningar.

Tydligare noter
Även kraven på noter ska ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag.

Enligt lagrådsremissen ska begreppen ägarintresse, intresseföretag och gemensamt styrda företag tydliggöras. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas föreslås komma till uttryck som en generell regel. Förenklingarna berör ett mycket stort antal företag. Av de aktiva svenska företagen är 98 procent mindre företag, de flesta med färre än 50 anställda.

Proportionerliga krav
– Uppgifterna i årsredovisningarna är viktiga för ett väl fungerande näringsliv och ska finnas öppet tillgängliga, säger justitieminister Morgan Johansson.

Men samhällets krav på företagens redovisning vara proportionerliga så att svenska företag inte förlorar i konkurrenskraft, fortsätter ministern.

De nya reglerna föreslås träda i kraft vid årsskiftet och bygger på ett EU-direktiv.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För de allra flesta företagen innebär detta en mindre administrativ belastning när de inte kommer att behöva rapportera lika mycket till myndigheterna. EU-direktivet och regeringsförslaget går alltså i linje med vad många företagsorganisationer haft på sin agenda.
  • För dig med ansvar för rapportering i ett mindre företag innebär detta givetvis mindre arbetsbelastning men det är viktig att ta reda på vilka uppgifter som även efter årsskiftet ska rapporteras.

 

Niklas_200

Niklas Kristoffersson/red. Dagens Juridik

info@alltomjuridik.se

Foto: Kerstin Carlsson/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*