19 augusti, 2022

Försenat flyg gav rätt till ersättning med 600 euro

En kvinna flög mellan Stockholm och Kambodja. Resan blev så försenad så hon, om hon reklamerat förseningen inom två månader, har rätt till ersättning. Hovrätten konstaterar att kvinnan har tagit en skärmdump på reklamationen som gjordes en och en halv månad efter flygningen, samt att flygbolaget inte har visat att kvinnan inte har reklamerat i rätt tid. Kvinnan har därför rätt till ersättning med 600 euro.

En kvinna flög den 23 december 2018 mellan Arlanda, Stockholm och Phnom Penh, Kambodja. Kvinnan anlände så lång tid efter tidtabellsenlig ankomsttid att hon som utgångspunkt enligt en förordning har rätt till kompensation med 600 euro. Flygbolaget uppgav dock att de inte hade mottagit någon reklamation om förseningen fören år 2020. Flygbolaget ansåg därför att kvinnan inte hade reklamerat förseningen inom de två månader som krävs, och att hon därför inte har rätt till någon ersättning. Kvinnan uppgav att hon reklamerade genom ett e-postmeddelande en och en halv månad efter flygningen.

Tingsrätten dömde till kvinnans fördel. Flygbolaget överklagade till hovrätten som uttalade följande. Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att meddelanden sänds på avsändarens risk. För reklamationsmeddelanden är det i stället mottagaren som står den risken. Det är alltså flygbolaget som måste visa att kvinnan inte skickat e-postmeddelandet. I denna del uttalade hovrätten att kvinnan lagt fram en skärmdump där det framgår att hon skickade e-post angående reklamationen till flygbolaget en och en halv månad efter flygningen, det vill säga inom reklamationstiden. Hovrätten konstaterade även att flygbolaget inte lade fram någon bevisning som visade något annat.

Hovrätten kom därför fram till att kvinnan hade reklamerat i rätt tid, och att hon har rätt till ersättning om 600 euro för den försenade flygningen.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg / TT