11 september, 2015

Försäkringskassan vill ha tredje juridiskt kön

Staten, genom Socialdepartementet, har tillsatt en utredning på temat juridiska kön. Som en av remissinstanserna föreslår nu Försäkringskassan att ett tredje juridiskt kön införs – men man vill inte se könsneutrala personnummer.

Utredningen kallas ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”. Försäkringskassan är en utav remissinstanserna och nu vill alltså myndigheten se ett tredje juridiskt kön.

Hur stor betydelse har en remissinstans?
När staten tillsätter offentliga utredningar (så kallad SOU) finns i regel en rad remissinstanser som uttalar sig. Remissinstanser ofta olika myndigheter, domstolar och universitetsfakulteter inom det berörda området.

När utredningen är klar föreslår i regel utredaren något till uppdragsgivaren (regeringen) – till exempel att en lagändring bör ske eller inte bör ske. I anslutning till detta presenteras också remissinstansernas ståndpunkter.

Om regeringen vill driva frågan vidare skriver man en proposition till riksdagen, där man föreslår ett visst riksdagsbeslut. Ofta baseras propositioner starkt på en bakomliggande SOU, men inte i alla fall.

Ett exempel är att det i två utredningar avstyrkts att införa ett samtyckesrekvisit i våldtäktsparagrafen i brottsbalken. Trots detta bedömer många kunniga att den politiska viljan ändå kan göra att lagen ändras, trots att flera tunga remissinstanser har ställt sig skeptiska till en sådan lagändring.

Hänvisningsnummer
Försäkringskassan är också positiv till ett ”hänvisningsnummer” som gör det möjligt att följa det tidigare personnumret när det ändrats på grund av det juridiska könsbytet.

Myndigheten skriver att man redan idag arbetar enligt en likande metod.

Könsuppdelad statistik
Försäkringskassan är dock skeptisk till införandet av könsneutrala personnummer. Myndigheten anser att könsspecifika personnummer behövs för könsuppdelad statistik.

”Könsuppdelad statistik är nödvändig för att kunna följa upp och analysera kvinnors och mäns villkor och behov. Det har därmed också en avgörande roll i arbetet med jämställdhetsintegrering.”

Vad innebär detta i praktiken?

  • När utredaren färdigställt utredningen kommer Försäkringskassans remissvar överlämnas som en del av utredningen och regeringen får därefter värdera utifrån utredningen om den vill gå vidare med ett förslag till lagstiftning till riksdagen.

 

 

Foto: Christine Olsson/TT

NI_aoj_mini

Jaqueline Balcer Bednarska/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se