19 februari, 2014

Försäkrings-bedrägerierna ökar

Försäkringsbedrägerierna ökar, enligt en undersökning från försäkringsbolagens branschorganisation. Det har lett till att bolagen allt oftare vägrar att betala ut kompensation. Ändå är antalet fall av åtal för försäkringsbedrägeri få.

Så många som tio procent av alla försäkringsärenden misstänks för att vara bedrägerier. Under förra året ledde misstankarna till att försäkringsbolagen vägrade betala ut 463 miljoner kronor i kompensation, vilket är en ökning med sjutton procent jämfört med året innan. 

Siffrorna kommer från en rapport som Svensk försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation, gjort tillsammans med Larmtjänst, en organisation som stödjer försäkringsbolagens utredningsverksamhet, och som Sveriges Radio har tagit del av.

Den allra vanligaste formen av försäkringsbedrägeri är arrangerade trafikolyckor.

Trots att så många ärenden misstänks vara bedrägerier anmälde försäkringsbolagen endast 300 utav 7000 fall till polisen. Av dessa leder bara omkring 30 procent till åtal.

Istället gör försäkringsbolagen egna utredningar när man misstänker bedrägeri.

– Försäkringsbolagen gör ungefär 7000 utredningar varje år och de görs av utredningsenheter som består av tidigare polismän. De har stor vana vid att driva den här typen av utredningar och i de fall där man gör ett avböjande är man väldigt säker, säger Mats Galvenius, vice vd på Svensk försäkring, till Sveriges Radio.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  På lång sikt kan vi se ökade försäkringspremier, då försäkringsbolagen måste ta ut ökade avgifter för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
  • På kort sikt kan ett ökat antal internutredningar förväntas.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se