1 september, 2022

Förflyttad till annat bolag - rätt till skadestånd för felaktigt avskedande

Tingsrätten har funnit att en lagerarbetare som förflyttats till ett annat bolag med sämre anställningsvillkor har blivit skild från sin anställning på ett sätt som är att jämställa med ett avskedande. Lagerarbetaren har därför rätt till skadestånd.

En lagerarbetare fick en månad en lönespecifikation utställd från fel arbetsgivare. Ett samtal ägde då rum mellan lagerarbetaren och ställföreträdaren för bolaget där mannen var anställd. Lagerarbetaren menar att arbetsgivaren förklarade att mannen numera var anställd av ett annat bolag, och att han skulle få timlön istället för månadslön. När mannen inte accepterade det svarade arbetsgivaren att mannen inte var välkommen tillbaka. Mannen menar att detta är att se som ett avskedande och har begärt skadestånd. Bolaget å sin sida menar att de drabbades av arbetsbrist. Mannen skulle därför övergå till att vara anställd hos ett bolag som han tidigare varit uthyrd till. Bolaget har inte avskedat mannen, utan mannen var inte beredd att arbeta på det andra bolaget och valde därför att gå därifrån.

Tingsrätten förklarade att bolaget först i ett sent skede av processen klargjorde vad de ansåg skedde under samtalet mellan mannen och bolaget, samt att bolaget har ändrat sina förklaringar. Detta talar för att bolagets påståenden kring anställningens uppgörande är konstruerade i efterhand. Vidare framgår det av utredningen i målet att bolaget önskade att mannens anställning skulle övergå till en anställning hos det andra bolaget, med sämre arbetsvillkor.

Tingsrätten fann sammanfattningsvis att bolaget inte har visat att mannen sagt upp sig själv. Det har ålegat arbetsgivaren att söka klarhet ifråga om anställningens upphörande, vilket bolaget varit totalt ointresserade av. Mannen har således blivit skild från sin anställning på ett sätt som är att jämställa med ett avskedande. Han har därför rätt till skadestånd från bolaget.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Björn Lindgren